Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Achterban informeren over passend onderwijs 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Achterban informeren over passend onderwijs

AuteurMarieke Boon
De voorbereidingen voor de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn in volle gang. De schoolbesturen zijn druk met het bestuurlijk vormen van de samenwerkingsverbanden. Een klein deel is inmiddels opgericht. De rest moet er voor 1 november 2013 formeel zijn. Ondertussen is het samenwerkingsverband begonnen met het opstellen van het ondersteuningsplan voor de regio. En als het goed is, is er op school inmiddels gesproken over het schoolondersteuningsprofiel. Tijdens de bespreking van de voortgang van passend onderwijs in de Tweede Kamer werd vooral gevraagd naar de betrokkenheid van ouders en personeel bij de invoering van passend onderwijs. Die lijkt nog op een laag pitje te staan. Wat kan je hier als MR mee doen?

Informatie vragen
In de eerste plaats informatie vragen bij je schoolbestuur. Hoe staat het met de vorming van het samenwerkingsverband? Welke afspraken zijn daarbij gemaakt? Maar ook wat betekent dit nu voor het eigen schoolbestuur? Heeft het misschien personele gevolgen? Kunnen de huidige extra handen in de klas blijven?
Maar ook informatie vragen bij de directeur van je school. Ga met elkaar in gesprek over de extra ondersteuning die nu geboden wordt op school. Is die toereikend? Welke ambities zijn er? Wat is er nodig aan scholing van het personeel? Het schoolondersteuningsprofiel kan daarbij een handig instrument zijn om de huidige ondersteuning in kaart te brengen en te bespreken waar de ambities liggen.

Achterban informeren
In de tweede plaats kan je als MR je achterban informeren over passend onderwijs. De meeste ouders hebben de term inmiddels gehoord. Meer veelal is niet duidelijk wat dat precies inhoudt en wat het misschien voor hen betekent. Mogelijk betekent de invoering van passend onderwijs voor kinderen die nu extra ondersteuning krijgen (‘rugzak’-leerlingen/(voortgezet) speciaal onderwijs) een wijziging. Het schoolbestuur zal deze ouders daarover informeren. Als MR kan je zelf ook je achterban informeren door bijvoorbeeld een stukje over passend onderwijs in een nieuwsbrief te plaatsten. Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs stelt hiervoor een voorbeeld tekst beschikbaar. Een andere mogelijkheid is het organiseren van een ouderavond met als thema passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel van de eigen school kan daarbij een mooi onderwerp van gesprek zijn. Een adviseur van het steunpunt komt graag meer vertellen over dit onderwerp en helpen bij het gesprek over het schoolondersteuningsprofiel.
Meer informatie over het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs:
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

Naar boven

Deel |