Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Actieve rol MR bij de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Actieve rol MR bij de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

Auteur: Janny Arends

Per 1 augustus 2013 is de wet onderwijstijd ingevoerd. Deze wet regelt dat in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs alle leerlingen 1040 uur onderwijs krijgen. In het examenjaar is dit 700 uur en in de overige leerjaren 1000 uur. In elk leerjaar mogen maximaal 60 zogeheten maatwerkuren (onderwijsactiviteiten die alleen voor bepaalde groepen leerlingen verplicht zijn) volledig meetellen als onderwijstijd. 
In het praktijkonderwijs geldt in alle leerjaren een norm van 1000 klokuren.

Minimum aantal onderwijsdagen
Verder zijn er per schooljaar – naast de weekenden – maximaal 71 dagen waarop geen onderwijs behoeft te worden gegeven: 55 vakantiedagen, vier feestdagen die buiten de vakanties vallen en twaalf voor leerlingen roostervrije dagen. Daarmee zijn er in het schooljaar 2013-2014 regulier tenminste 189 dagen beschikbaar voor het verzorgen van onderwijs. Vanwege de vakantiespreiding kan het feitelijk aantal beschikbare dagen hiervan afwijken; dit verschilt per regio.

Rol MR
De medezeggenschapsraad moet instemmen met de planning van het schooljaar 2014-2015 (en de daarop volgende schooljaren). De MR heeft daarbij een instemmingsbevoegdheid bij de planning van de onderwijsvrije dagen, bij het lesuitvalbeleid en op het soort activiteiten dat als onderwijstijd wordt ingepland.

 

 

Naar boven

Deel |