Home / ANBI 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

ANBI

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is een ANBI-instelling.

Schenken met belastingvoordeel

Wilt u de Vereniging Openbaar Onderwijs steunen? Dan is het voor u én voor ons het voordeligste als u dat via een periodieke schenking doet. Het fiscaal nummer van de VOO is 002566722.

Met een periodieke schenking profiteert u van maximaal belastingvoordeel, dus zonder aftrekbeperkingen. U mag uw schenking jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. U geeft u ons daarmee ook zekerheid voor de toekomst en is uw gift meer waard.

Download hier een door de belastingdienst erkend formulier als overeenkomst tussen de VOO en uzelf.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI). Dit betekent dat de VOO geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan de VOO voor u aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels).

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen beloningsbeleid. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of salaris voor door hen verrichte werkzaamheden.

Financiële verantwoording

In de financiële verantwoording publiceren wij de balans en de staat van baten en lasten van een boekjaar. Het boekjaar beslaat 12 maanden die gelijk lopen met het kalenderjaar. 

Staat van baten en lasten

Donwload hier de staat van baten en lasten over 2014.

Naar boven

Deel |