Home / Vereniging Openbaar Onderwijs / Belangenbehartiging 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Belangenbehartiging

De VOO behartigt de belangen van haar leden in het openbaar onderwijs, en in het bijzonder de belangen van personeelsleden en ouders. 

De VOO spreekt met de Tweede Kamer, het kabinet en het ministerie van OCW, maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. Indien nodig ondernemen wij actie om de kwaliteit en de toegankelijkheid van het openbaar onderwijs te waarborgen. De politieke beïnvloeding richt zich met name op wetgeving die het openbaar onderwijs en medezeggenschap raakt.

Speerpunt in het politieke belangenbehartiging is de positie van ouders, leerlingen en studenten. Zij hebben doorgaans minder informatie, minder tijd en minder professionele ondersteuning dan andere partijen in het onderwijs. De VOO streeft ernaar die achterstand te verkleinen.

Vooral bij de invoering van de medezeggenschapsraden in het onderwijs heeft de VOO veel werk gemaakt van de deskundigheidsbevordering van ouders en het vastleggen van instemmingsrechten en adviesrechten in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Naar boven

Deel |