Home / VOO-Congres / Congres 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Congres

Op woensdag 21 maart vindt in Almere de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Naast de vaststelling van de verenigingsactiviteiten en de financiële stukken van het afgelopen en lopende jaar staat op de agenda de bespreking van het strategisch beleidsplan van de Vereniging Openbaar Onderwijs 2018-2022. Na de vergadering kunt u gebruikmaken van een lunch.

De ALV vindt plaats in Places to work in Almere en is gratis voor leden van de VOO (school, ouderraad, MR, GMR of persoonlijke leden). 

Programma

09.30 uur - Ontvangst;

10.00 uur - Opening door Zweers Wijnholds, voorzitter raad van toezicht, en Rein van Dijk, directeur/bestuurder;

10.15 uur - Bespreking en vaststelling van onder meer het inhoudelijk en financieel jaarverslag, de herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019;

11.00 uur - Pauze;

11.20 uur - Strategisch beleidsplan Vereniging Openbaar Onderwijs 2018-2022;

12.30 uur - Lunch en afsluiting.

 

 

 

 

Naar boven

Deel |