Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / De bevoegdheid van de MR bij de overplaatsing van een adjunct-directeur 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

De bevoegdheid van de MR bij de overplaatsing van een adjunct-directeur

Auteur: Janny Arends

De casus
De adviesbevoegdheid van de medezeggenschapsraad bij de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding (WMS artikel 10 sub h) leidt met enige regelmaat tot een geschil bij de LCG WMS. In het onderhavige interpretatiegeschil gaat het om de beslissing van het bevoegd gezag om de adjunct-directeur over te plaatsen naar een andere school. Hierover is geen advies gevraagd aan de MR , terwijl de MR van mening is dat dit wel had moeten gebeuren.

Wel of geen adviesrecht
Het bevoegd gezag deelt de MR mee dat is besloten om een adjunct- directeur per onmiddellijk van haar taken te ontheffen. Tevens is men van plan de adjunct-directeur over te plaatsen naar een andere school van het bevoegd gezag; het zou hierbij gaan om een vrijwillige overplaatsing.
De MR is van mening dat het bevoegd gezag hem over de geplande overplaatsing advies had moeten vragen en meldt dat aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag reageert door te stellen dat de overplaatsing van de adjunct-directeur niet te beschouwen is als ontslag. Omdat de MR het hier niet mee eens is, legt hij een interpretatiegeschil voor aan de LCG WMS.

Uitspraak LCG WMS
De LCG WMS stelt dat er in het algemeen bij overplaatsing - net als bij ontslag - sprake is van vertrek van een lid van de schoolleiding op initiatief van het bevoegd gezag. In zo’n geval moet de MR advies kunnen uitbrengen. Als een lid van de schoolleiding vrijwillig vertrekt, komt de MR geen recht toe.
Op basis van de toegestuurde documentatie constateert de LCG dat het hier om een overplaatsing op initiatief van het bevoegd gezag gaat en dat die onlosmakelijk verbonden is met het besluit om de adjunct-directeur van haar taken te ontheffen. De geschillencommissie vindt dat er in dit geval dan ook geen sprake is van vrijwillige overplaatsing. Hieruit volgt dat het om een overplaatsing op initiatief van het bevoegd gezag gaat en dat de MR hierover advies moet kunnen uitbrengen.

Het geschil is onder nummer 105780 (d.d. 11-9-2013) terug te vinden op de website www.onderwijsgeschillen.nl

 

Naar boven

Deel |