Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Jaarverslag geschillencommissie WMS 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Jaarverslag geschillencommissie WMS

Auteur: Janny Arends

Onlangs is het jaarverslag 2012 van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) verschenen waarin een overzicht is opgenomen van de geschillen die aan de LCG zijn voorgelegd.
In 2012 ging het in totaal om 27 geschillen; dertien instemmingsgeschillen, vijf adviesgeschillen, zeven interpretatiegeschillen en twee advies/interpretatiegeschillen.

De onderwerpen waarop de geschillen betrekking hebben, zijn divers. Bij de instemmingsgeschillen ging het onder andere over een scholenfusie, het bestuursformatieplan, de wijziging van het taakbeleid of de wijziging van het vakkenpakket. De adviesgeschillen hadden betrekking op de beëindiging van werkzaamheden van een belangrijk deel van de school of over de wijziging van de lessentabel. Diverse interpretatiegeschillen hadden te maken met de aanstelling van de schoolleiding, maar er was ook interpretatiegeschil over de grondslag van de school.

De meeste geschillen zijn afkomstig uit het primair onderwijs, namelijk achttien. Vanuit het voortgezet onderwijs werden acht geschillen aangemeld, en vanuit het speciaal onderwijs één.

Het jaarverslag van de LCG besteedt daarnaast ook aandacht aan de baanbrekende uitspraak van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam over de vergoeding van kosten voor rechtsbijstand voor de medezeggenschapsraad door het bevoegd gezag in de zogenaamde Zwanenburchtzaak. Verder worden de wijzigingen vermeld die de wet passend onderwijs met zich meebrengt.

Het jaarverslag is in gedrukte vorm naar alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs gestuurd en via de website www.onderwijsgeschillen.nl is het ook digitaal beschikbaar.

Heeft u behoefte aan meer advies of (juridische) ondersteuning op maat? Onze VOO-adviseurs denken met u mee en adviseren u over de beste aanpak. Vraag de MR servicekaart aan. Daarmee kunt u een beroep doen op 4 uur advies en begeleiding op maat.

Bij vragen over o.a.


Kijk op www.voo.nl/servicekaart.

Onze visie
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kiest principieel voor ongedeelde medezeggenschap. Dat betekent dat onze cursussen en begeleidingstrajecten uitgaan van gezamenlijke medezeggenschap met één doel, namelijk een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat betekent ook dat vrijwel altijd wordt gewerkt vanuit alle leden van medezeggenschapsraden: ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook de leerlingen.

Belangenbehartiging
Voor de VOO vormt medezeggenschap één van de belangrijkste activiteiten. Met een krachtige lobby in de Haagse politiek, een landelijk netwerk van ervaren cursusleiders en gespecialiseerde MR-adviseurs behartigen wij de belangen van de medezeggenschap in het onderwijs en geven we advies op maat. Als lid van de VOO krijgt u korting op al onze cursussen medezeggenschap.

Cursussen
In de cursussen komen de taken en bevoegdheden van de (G)MR aan de orde en wordt er getraind aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zowel ouders als personeelsleden en schoolleiders nemen deel aan de trainingen.

Jaarverslag geschillencommissie WMS

Auteur: Janny Arends

Onlangs is het jaarverslag 2012 van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) verschenen waarin een overzicht is opgenomen van de geschillen die aan de LCG zijn voorgelegd.
In 2012 ging het in totaal om 27 geschillen; dertien instemmingsgeschillen, vijf adviesgeschillen, zeven interpretatiegeschillen en twee advies/interpretatiegeschillen.

De onderwerpen waarop de geschillen betrekking hebben, zijn divers. Bij de instemmingsgeschillen ging het onder andere over een scholenfusie, het bestuursformatieplan, de wijziging van het taakbeleid of de wijziging van het vakkenpakket. De adviesgeschillen hadden betrekking op de beëindiging van werkzaamheden van een belangrijk deel van de school of over de wijziging van de lessentabel. Diverse interpretatiegeschillen hadden te maken met de aanstelling van de schoolleiding, maar er was ook interpretatiegeschil over de grondslag van de school.

De meeste geschillen zijn afkomstig uit het primair onderwijs, namelijk achttien. Vanuit het voortgezet onderwijs werden acht geschillen aangemeld, en vanuit het speciaal onderwijs één.

Het jaarverslag van de LCG besteedt daarnaast ook aandacht aan de baanbrekende uitspraak van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam over de vergoeding van kosten voor rechtsbijstand voor de medezeggenschapsraad door het bevoegd gezag in de zogenaamde Zwanenburchtzaak. Verder worden de wijzigingen vermeld die de wet passend onderwijs met zich meebrengt.

Het jaarverslag is in gedrukte vorm naar alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs gestuurd en via de website www.onderwijsgeschillen.nl is het ook digitaal beschikbaar.

Heeft u behoefte aan meer advies of (juridische) ondersteuning op maat? Onze VOO-adviseurs denken met u mee en adviseren u over de beste aanpak. Vraag de MR servicekaart aan. Daarmee kunt u een beroep doen op 4 uur advies en begeleiding op maat.

Bij vragen over o.a.


Kijk op www.voo.nl/servicekaart.

Onze visie
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kiest principieel voor ongedeelde medezeggenschap. Dat betekent dat onze cursussen en begeleidingstrajecten uitgaan van gezamenlijke medezeggenschap met één doel, namelijk een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat betekent ook dat vrijwel altijd wordt gewerkt vanuit alle leden van medezeggenschapsraden: ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook de leerlingen.

Belangenbehartiging
Voor de VOO vormt medezeggenschap één van de belangrijkste activiteiten. Met een krachtige lobby in de Haagse politiek, een landelijk netwerk van ervaren cursusleiders en gespecialiseerde MR-adviseurs behartigen wij de belangen van de medezeggenschap in het onderwijs en geven we advies op maat. Als lid van de VOO krijgt u korting op al onze cursussen medezeggenschap.

Cursussen
In de cursussen komen de taken en bevoegdheden van de (G)MR aan de orde en wordt er getraind aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zowel ouders als personeelsleden en schoolleiders nemen deel aan de trainingen.

Naar boven

Deel |