Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Medezeggenschap passend onderwijs: Oprichten ondersteuningsplanraad 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Medezeggenschap passend onderwijs: Oprichten ondersteuningsplanraad

AuteurMarieke Boon

Op het niveau van het samenwerkingsverband komt er een nieuwe medezeggenschapsraad, de ondersteuningsplanraad (OPR). Deze raad heeft als belangrijkste taak instemming te verlenen aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Nu de samenwerkingsverbanden in oprichting zijn, wordt op veel plekken ook een start gemaakt met het oprichten van deze ondersteuningsplanraad. In de WMS is een artikel opgenomen (art. 44 voorlopige medezeggenschapsraad) dat gaat over de oprichting van een nieuwe MR. Middels het instellen van een voorlopige medezeggenschapsraad worden het reglement en statuut van de nieuwe raad vastgesteld. Dit artikel is helaas niet van toepassing op de ondersteuningsplanraad. Een VOPR instellen kan niet. De vraag is hoe het reglement en statuut van de OPR, waarmee een eerste raad kan worden ingesteld, dan tot stand komt?

De MR’en hebben een belangrijke rol bij deze ondersteuningsplanraad. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd dan wel gekozen door de MR’en in het samenwerkingsverband (n.b. de leden van de ondersteuningsplanraad hoeven zelf geen MR’lid te zijn). Om te komen tot een eerste ondersteuningsplanraad is het advies om de volgende acties te ondernemen:
• Geef voorlichting over de wijzigingen in de medezeggenschap door passend onderwijs en de ondersteuningsplanraad aan (G)MR-leden, ouders(en leerlingen in het v.o.) en personeelsleden van alle scholen in het samenwerkingsverband. Deze voorlichting kan het steunpunt kosteloos verzorgen.
• Formeer een werkgroep die bestaat uit ouders (en leerlingen in het v.o.), personeelsleden en (G)MR-leden uit het samenwerkingsverband. Op basis van een convenant met of opdracht van het bestuur i.o. (of stuurgroep) van het samenwerkingsverband stelt de werkgroep een reglement en statuut voor de ondersteuningsplanraad op. Deze werkgroep heeft dezelfde taken als een voorlopige medezeggenschapsraad.
Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt een handreiking voor reglement en statuut ondersteuningsplanraad.
• Op basis van dit reglement en statuut wordt de ondersteuningsplanraad geformeerd. De MR’en vaardigen af dan wel kiezen de leden van de ondersteuningsplanraad.
Tot slot een laatste advies. Mocht je tot nu toe als (G)MR-lid nog niets van je bevoegd gezag over de ondersteuningsplanraad hebben gehoord, kom dan zelf in actie en vraag ernaar.
Voor vragen over dit onderwerp is de telefonische helpdesk van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs bereikbaar op 0800-2700 400 (gratis).

Naar boven

Deel |