Home / Vereniging Openbaar Onderwijs / Onze missie 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Onze missie

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en ijvert voor 'SCHOOL': zonder de voorvoegsels openbare, katholieke, protestants-christelijke, islamitische of welk voorvoegsel dan ook. Waar ieder kind welkom is, mét aandacht en ruimte voor levensbeschouwing en geloof.

Een groot deel van de segregatieproblematiek in het onderwijs kan eenvoudig worden opgelost als er 'school' zou zijn in ons land. Als de onderwijssector de opdracht heeft een bijdrage te leveren aan de integratie en dat doet binnen een verzuild onderwijssysteem, is dat weinig geloofwaardig naar kinderen en naar de samenleving.

De Vereniging Openbaar Onderwijs bereikt bovenstaande door beleidsbeïnvloeding, begeleiding en advisering en het aanjagen van de maatschappelijke discussie over school. Daartoe benut de vereniging haar verworven maatschappelijke verankering, haar expertise en contacten met alle betrokkenen in en om het onderwijs, politiek en media. De Vereniging Openbaar Onderwijs is dé club voor alle betrokkenen in school. De Vereniging Openbaar Onderwijs is koploper op het gebied van de identiteit van het openbaar onderwijs, medezeggenschap en ouderbetrokkenheid.

Meer weten? In de uitgebreide missie van de Vereniging Openbaar Onderwijs leest u over het ontstaan van het idee 'SCHOOL'.

Naar boven

Deel |