Home / Vereniging Openbaar Onderwijs / Openbaar onderwijs 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs in 1 minuut

U kunt dit animatiefilmpje delen op de website of facebookpagina van uw school.

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Niet apart, maar samen.

De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, gaat segregatie in zwarte en witte scholen tegen, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.

Gelijkwaardigheid

De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe!

Bent u een idealist?

En is sterke medezeggenschap in het onderwijs u ook veel waard? Wilt u bovendien op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de medezeggenschap en het openbaar onderwijs? Word dan ook persoonlijk lid van de VOO. Wij ijveren onophoudelijk voor de belangen van het openbaar onderwijs en sterke medezeggenschap in Den Haag én op lokaal niveau. En onze helpdesk helpt iedere dag ouders en leerkrachten op weg!


Als lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs ontvangt u gratis 4 keer per jaar het magazine Onze School. Een persoonlijk lidmaatschap van de VOO kost 27,50 euro per jaar. Word nu lid van de VOO en ontvang een gratis welkomstgeschenk!

Naar boven

Deel |