Home / Ouders 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Ouders

In Nederland bestaat er voor iedereen vrijheid van schoolkeuze. Elke ouder zoekt voor zijn of haar leerplichtige kinderen tussen de vier en zes jaar een school naar keuze.

Het onderwijs is tijdens de leerplichtige leeftijd kosteloos. Een schoolbestuur en ook een ouderraad kan aan de ouders een bijdrage vragen. Deze bijdrage is volstrekt vrijwillig en mag niet worden gebruikt voor reguliere lesactiviteiten. Uit de bijdrage worden extra activiteiten bekostigd. Wanneer ouders er voor kiezen (een deel van) de bijdrage niet te betalen, dan kan hun kind niet deelnemen aan deze extra activiteiten. De school moet dan voor een alternatief programma zorgdragen.

Gelijkwaardig

Het openbaar onderwijs vervult een zogeheten garantiefunctie: openbare scholen zijn algemeen toegankelijk. Zij mogen geen leerlingen weigeren, in tegenstelling tot de andere, bijzondere scholen. Openbaar onderwijs maakt geen onderscheid tussen ras, geloof, land van herkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen. Een openbare school vormt vanuit deze uitgangspunten vaak een samenleving in het klein door de verschillen in culturele en etnische achtergrond van de leerlingen en leerkrachten. Zo bestaat er in Amsterdam een openbare basisschool met 56 verschillende nationaliteiten. Dit aantal is uitzonderlijk. Dat openbare scholen zich kenmerken door multi-etniciteit is echter meer regel dan uitzondering. Openbare scholen doen in hun programma actief iets met deze verschillen, waardoor tussen de kinderen op zijn minst begrip voor elkaar ontstaat. Een begrip, dat later in de volwassenen samenleving nodig is om maatschappelijk te kunnen functioneren.

Ouders kunnen een openbare school verzoeken godsdienstig of levensbeschouwelijk onderwijs te geven. Deelname daaraan gebeurt onder schooltijd en is facultatief. Deze lessen mogen niet worden gegeven door de eigen leerkracht. Aan kerken gelieerde organisaties en een humanistische instelling verzorgen de lessen. Tijdens deze lessen krijgen de leerlingen, die hieraan niet deelnemen creatieve of andere vakken, die niet tot de kennisvakken horen. Op deze wijze wordt voorkomen dat de deelnemers aan de lessen godsdienst of levensbeschouwing achter raken bij hun klasgenoten.

Naar boven

Deel |