Home / Ouders / Ouders op school 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Ouders op school

Om het onderwijs voor een kind tot een succes te maken hebben ouders en school elkaar nodig. Uit onderzoek blijkt dat ouders de schoolloopbaan van hun kind positief kunnen beïnvloeden. Door verwachtingen uit te spreken of belangstelling te tonen voor wat hun kind meemaakt op school. School en thuis zijn geen gescheiden werelden. Wat op school gebeurt heeft invloed op hoe het kind thuis is. Natuurlijk is omgekeerd ook het geval. Daarom is er afstemming tussen thuis en school nodig. Dit kan door de betrokkenheid van ouders bij school vorm te geven.

“Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind.”
Elke ouder is betrokken bij het eigen kind. Zij zijn (mede) verantwoordelijk voor de opvoeding. De meeste ouders hebben belangstelling voor wat het kind doet op school. Die betrokkenheid kan zichtbaar worden op verschillende manieren. Het uit zich in interesse voor het kind of hulp bij het schoolwerk. Daarbij blijft het vaak niet. Veel ouders willen een actieve rol spelen op de school. Die rol kan heel divers zijn. Er zijn ouders die (soms) meehelpen bij activiteiten, helpen bij lezen, overblijven, of het organiseren van feesten of anders. Andere ouders denken liever mee in een formeel orgaan als de medezeggenschapsraad. Sommige ouders nemen zelfs plaats in het schoolbestuur.

“Ouderparticipatie is actieve deelname van ouders aan activiteiten op school”.
Een school kan bijna niet zonder actieve betrokkenheid van ouders. Zonder de hulp van deze ouders kunnen veel activiteiten niet worden uitgevoerd. Niet alle ouders hebben dezelfde mogelijkheden, wensen en verwachtingen. Op de meeste scholen is er een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Hierin zitten (ook) ouders die kunnen meehelpen, meepraten, meedenken of meebeslissen.

Naar boven

Deel |