Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Rol MR bij starten peuterschool 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Rol MR bij starten peuterschool

Auteur: Janny Arends

Om te voorkomen dat kinderen met een taalachterstand aan de basisschool beginnen, wordt in diverse gemeenten voorschoolse educatie aangeboden aan peuters. De gemeente Amsterdam wil dit probleem serieuzer en ambitieuzer aanpakken en heeft een plan ontwikkeld waarin speelzaal, opvang en voorscholen samengaan in een nieuwe organisatie waar alle kinderen – dus ook die zonder taal – of ontwikkelingsachterstand - gebruik van kunnen maken. Deze nieuwe organisatie komt onder de verantwoordelijkheid van een basisschool.

Omdat de basisschool op deze taak nieuw beleid zal moeten ontwikkelen, is hier ook een belangrijke rol voor de medezeggenschapsraad weggelegd. Afhankelijk van de definitieve organisatievorm lijken WMS-artikel 11 onder c en d van toepassing. Artikel 11c geeft de MR een adviesbevoegdheid bij de beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school en artikel 11d houdt een adviesbevoegdheid in over het aangaan, verbreken of belangrijk wijziging van een duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid te zake.

Bij het opstellen van de jaarplanning voor het nieuwe schooljaar doet de MR er verstandig aan bij de directeur van de school te informeren of dit onderwerp het komende jaar op de agenda geplaatst moet worden.

Naar boven

Deel |