Home / Scholen 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Scholen

Scholen kunnen lid worden van de VOO. Wanneer uw school lid is, kunnen zowel schoolleiding en leerkrachten als uw ouders (MR, ouderraad en overblijf) een beroep doen op de VOO Helpdesk via 036 711 6178. Elke schooldag tussen 10.00 en 13.00 uur kunnen zij met vragen terecht bij adviseurs van de VOO.

Helpdesk Ouders

Extra service in het SCHOOL-lidmaatschap is de Helpdesk voor ouders. Alle ouders van uw school kunnen gratis informatie inwinnen bij de VOO Helpdesk, elke schooldag via 036 711 6178. Adviseurs van de VOO beantwoorden elke vraag over onderwijs (bijvoorbeeld over vervolgonderwijs, Citotoetsen of omgaan met dyslexie). Wij beantwoorden elke vraag met úw belang en dat van de ouders in het oog, vanuit de gedachte 'niet apart, maar samen.' Dat bespaart u tijd en is een mooie dienstverlening van uw school aan uw ouders.

Ook profiteert uw school van korting op alle cursussen: voor de MR, de overblijf en bij ouderavonden en teamtrainingen. U krijgt daarnaast 7 keer per jaar gratis het magazine School!

Geïnteresseerd? Neem contact op met ons verenigingssecretariaat via 036 533 1500 of maak uw school direct lid. * De contributiestaffel 2015 vindt u onderaan deze pagina. De lidmaatschapstarieven van 2014 zijn kennismakingstarieven.


Goede redenen om VOO-lid te worden!

Omdat het openbaar onderwijs u veel waard is. En zodat de VOO kan blijven opkomen voor openbare scholen! Wij ijveren voor uw belangen in Den Haag én op lokaal niveau. Wij helpen onze leden met deskundig en onpartijdig advies en korting bij onder meer medezeggenschap, ouderavonden, studiemiddagen voor personeel, overblijven en schoolprofilering

 

Uw voordelen!

 

 

 

 

 


Contributie school 2016

Aantal leerlingen
 

0-50  € 75,00 
51-100  € 100,00 
101-200  € 150,00 
201-300  € 200,00 
301-500  € 225,00 
501-750  € 250,00 
751 of meer  € 300,00 


Contributie school 2017

Aantal leerlingen

School 0-50

 €       83

School 51-100

 €      110

School 101-200

 €      165

School 201-300

 €      220

School 301-500

 €      248

School 501-750

 €      275

School 751-

 €      330


Begroting en contributie vastgesteld

De leden hebben tijdens het congres ingestemd met de begroting voor 2016 en een contributieverhoging voor 2017. Met de komst van een nieuwe gratis Helpdesk voor leden vonden zij het gerechtvaardigd om de contributie meer in evenwicht te brengen met deze gespecialiseerde dienstverlening. De laatste contributiewijzigingen vonden plaats in 2010 en 2015. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2017 en blijven voor medezeggenschapsraden, ouderraden en scholen gebaseerd op het leerlingenaantal. 

Naar boven

Deel |