Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Uitspraken LCG: informatieplicht aan de MR of GMR? 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Uitspraken LCG: informatieplicht aan de MR of GMR?

Is het voldoende als het bevoegd gezag de begroting en het jaarverslag op organisatieniveau aan de GMR verstrekt of moet hij deze documenten per school aan de betreffende MR aanleveren? Met andere woorden: mag een MR eisen dat deze stukken specifiek voor de eigen school worden verstrekt?

In een interpretatiegeschil ging het om de vraag of het voldoende is als het bevoegd gezag een begroting en een jaarverslag op organisatieniveau aan de GMR stuurt, zonder ze specifiek op schoolniveau aan iedere MR te sturen. De MR was van mening dat dit laatste hoort te gebeuren: De MR wilde een begroting en een jaarverslag voor zijn eigen school ontvangen. Het bevoegd gezag daarentegen vond dat de GMR de gesprekspartner van het bevoegd gezag is bij de begroting en het jaarverslag op stichtingsniveau en dat daarom een nadere uitsplitsing naar school niet nodig was.

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) gaf de MR op grond van WMS artikel 8, lid 1 en 2 gelijk. Hij stelde dat de MR zijn taak alleen maar op een zinvolle manier kan uitoefenen als deze tijdig beschikt over voldoende en relevante informatie. Met tijdig wordt bedoeld dat de informatie op een zodanig tijdstip wordt verstrekt dat de MR deze informatie nog kan gebruiken bij zijn uiteindelijke besluit. De LCG rekent de begroting en het jaarverslag tot de relevante informatie en stelt dat deze dus ook schoolniveau moeten worden verstrekt. 

Klik hier voor de tekst van de volledige uitspraak

Naar boven

Deel |