Home / Vereniging Openbaar Onderwijs / Openbaar onderwijs / Identiteit 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Identiteit

 

De identiteit van de openbare school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. Identiteit is dus geen kwestie van kiezen, maar van delen.

In een openbare school weerspiegelt zich de omgeving waarvan de school deel uitmaakt. In een katholieke omgeving zullen uitingen van dat katholieke karakter ook terug te vinden zijn in de openbare school. In een omgeving met veel allochtone leerlingen zullen ook hun culturele en levensbeschouwelijke uitingen in de school terug te vinden zijn. De openbare school kenmerkt zich dus juist door het actief benutten van de aanwezige pluriformiteit en niet door deze te ontkennen.

Er is op de openbare school ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor op de pluriforme samenleving.

De Vereniging Openbaar Onderwijs vindt dat ieder kind het recht heeft om van jongsaf aan in aanraking te komen met verschillende culturen en overtuigingen. Daarom is er op de openbare school, naar keuze van ouders, ruimte voor humanistisch of godsdienstig vormingsonderwijs (hvo/gvo). Deze lessen bestaan naast verplichte vakken als wereldoriëntatie en geestelijke stromingen. Alleen kinderen waarvan ouders dat willen, volgen de lessen hvo/gvo.

Meer informatie over de missie van de Vereniging Openbaar Onderwijs op het onderwijs vindt u hier.

Naar boven

Deel |