Home / Vereniging Openbaar Onderwijs / Openbaar onderwijs / Humanistisch vormingsonderwijs 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Humanistisch vormingsonderwijs

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) is een levensbeschouwelijk vak. In het HVO worden jonge mensen begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging door hen op een kritische en creatieve manier te leren omgaan met vragen over normen, waarden en levensovertuiging. In de HVO-les onderzoeken leerlingen hun eigen ervaringen en ideeën, leren ze zelf keuzes maken en verantwoorden. Worden ze aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen en open te blijven staan voor de mening van anderen. Hierdoor kan iedere leerling ervaren wat waardevol is aan het bestaan.

Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk aandachtspunt bij HVO-lessen. Het onderzoeken van morele vraagstukken laat kinderen zich bewust worden van wat zij meer of minder waardevol vinden in het leven en stelt hen in de gelegenheid om zo een eigen waardebesef en eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Enkele voorbeelden van thema's die in de loop van het HVO-jaar de revue passeren zijn: anders zijn, buitengesloten worden, pesten, jaloers, arm en rijk, feest en verdriet. Deze komen aan de orde op het moment dat er bij de leerlingen vragen zijn.HVO-leraren gebruiken een variatie aan werkvormen en spelen in op actuele vragen en problemen van leerlingen. Ze proberen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en de groep. Het uitspelen, herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma's stelt kinderen in de gelegenheid om eigen waarden en normen te ontwikkelen. Voor meer informatie gaat u naar www.hvo.nl.
 

Naar boven

Deel |