Home / Vereniging Openbaar Onderwijs / Openbaar onderwijs / Levensbeschouwelijke vorming 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Levensbeschouwelijke vorming

Het openbaar onderwijs is niet alleen voor iedereen toegankelijk, maar heeft ook een actief pluriforme opdracht. Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt ‘aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs neemt het openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar biedt ruimte voor diversiteit.

De rol van humanistische en godsdienstige vorming (hvo/gvo)
Openbare scholen leren kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Dat gebeurt in de dagelijkse praktijk, door te leren op een goede manier met elkaar om te gaan. Godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs kan hierbij een stimulerende rol spelen. In de lessen GVO of HVO leren kinderen een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Of ervaren kinderen wat geloof in het leven kan betekenen. Leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. U kunt kiezen uit godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs. Binnen het godsdienstonderwijs kunt u kiezen uit protestants christelijk vormingsonderwijs, katholiek vormingsonderwijs of islamitisch vormingsonderwijs. Humanistisch vormingsonderwijs begeleidt kinderen bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging. Menselijke waardigheid speelt daarbij een centrale rol.

Meer informatie staat ook op www.gvoenhvo.nl.

Naar boven

Deel |