Home / Vereniging Openbaar Onderwijs / Onze doelstelling 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Onze doelstelling

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) stelt zich ten doel werkzaam te zijn in het belang van het onderwijs, dit (verzuilde) onderwijs daarbij beschouwend als één geheel. In het bijzonder is de VOO werkzaam in het belang van het openbaar onderwijs, dat de veelzijdige ontwikkeling van de leerlingen dient en bijdraagt tot hun vorming met aandacht voor de betekenis van de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving. De verlangens en wensen van leerlingen en hun ouders maken kern van haar doel uit. 

De VOO behartigt de belangen van het openbaar onderwijs zonder enig voorbehoud en opereert onafhankelijk van welk partijpolitiek of welk groepsbelang dan ook. Zij is daardoor in staat elke mogelijke samenwerking met anderen op eigen waarde te schatten.

Activiteiten

De activiteiten van de VOO bestaan uit belangenbehartiging en dienstverlening voor (openbare) scholen, ouder- en medezeggenschapsraden en persoonlijke leden.

 

 

Naar boven

Deel |