Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Verkiezing medezeggenschapsraad: op papier of digitaal? 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verkiezing medezeggenschapsraad: op papier of digitaal?

AuteurMarieke Boon

Voor iedere MR, GMR of ondersteuningsplanraad (OPR) geldt dat een goede bemensing van de medezeggenschapsraad van groot belang is. Bij sommige raden is het moeilijk om voldoende kandidaten te vinden maar steeds vaker komt het voor dat er meer kandidaten dan zetels zijn. En in dat geval zijn verkiezingen nodig. De vraag die dan naar voren komt is ‘hoe organiseren we die dan?’. 


Geheime schriftelijke stemming
De Wms (art. 3, 10) schrijft voor dat het een geheime en schriftelijke verkiezing moet zijn. De wijze waarop laat de Wms vrij en werkt de raad uit in het medezeggenschapsreglement en eventueel verder in het verkiezingsreglement.
Geheim betekent dat iedere stemgerechtigde vrij is in het maken van de eigen keuze voor de kandidaten. Het moet niet te achterhalen zijn wie welke stem heeft uitgebracht. Schriftelijk mag ook elektronisch of digitaal zijn. Altijd geldt dat fraude niet mogelijk moet zijn.

Schriftelijke stemming
Wanneer gekozen wordt voor een schriftelijke stemming met stembiljetten is een stembiljet met daarop de kandidaten nodig. Gebruik maken van een watermerk in het papier, een uniek volgnummer en/of paraaf van de verkiezingscommissie beidt enige bescherming tegen fraude. Voor de verzending zijn alle namen en postadressen van de stemgerechtigden nodig. Een antwoordenvelop en eventueel machtigingsformulieren maken de schriftelijke stemming compleet. Na afloop van de verkiezingsperiode is het stemmen tellen en de opkomst berekenen.

Digitale stemming
Voor het organiseren van een digitale stemming hebben diverse bedrijven op dit gebied een aanbod. Het grote voordeel is dat fraude en geheime stemming gewaarborgd zijn. Voor de digitale stemming zijn de mailadressen van alle stemgerechtigden nodig. Daarin zit een moeilijkheid. Beschikken alle MR-leden over een eigen mailadres van de organisatie of privé? En zijn deze mailadressen beschikbaar en correct? Het grote voordeel van de digitale verkiezing is dat de uitslag met één druk op de knop beschikbaar is en tussentijds de opkomst makkelijk te volgen is. De meeste aanbieders geven na afloop een proces-verbaal af als waarborg voor het eerlijke verloop van de verkiezing.
Voor de verkiezing van de ondersteuningsplanraad biedt het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs een gratis online verkiezingsmodule aan. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Steunpunt:
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

 

 

Naar boven

Deel |