Home / Vereniging Openbaar Onderwijs / Voor besturen 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Voor besturen

VOO hecht aan een goed contact met haar leden, openbare scholen, maar ook met besturen in het openbaar onderwijs. Samen met VOS/ABB ijvert de VOO voor sterk openbaar onderwijs. De VOO adviseert en ondersteunt schoolbesturen, onder meer bij fusie, medezeggenschap en de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Lidmaatschap

Besturen kunnen lid worden van de VOO. Zij maken dan al hun scholen lid, waardoor zowel de schoolleiders en leerkrachten als de ouders (MR, ouderraad en overblijf) een beroep kunnen doen op de VOO Helpdesk. Ook profiteren alle scholen dan van korting op cursussen medezeggenschap, overblijven, ouderavonden en teamtrainingen. Elke school ontvangt daarnaast het magazine School! Interesse? Neem contact op met ons verenigingssecretariaat via 036 533 1500.

Openbaar onderwijs

De VOO vindt dat elke school in Nederland open moet staan voor elk kind en iedere docent. Scholen moeten kwalitatief goed onderwijs geven, maar hebben daarnaast de plicht om voorwaarden voor emancipatie en tolerantie te scheppen. De VOO vindt daarom dat elke school moet uitgaan van een principiële gelijkwaardigheid van opvattingen over godsdienst, levensbeschouwing en maatschappelijke diversiteit.

De openbare school heet ieder kind en iedere leerkracht welkom. En leert kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Niet apart, maar samen.

Personeelsdagen

Adviseurs van de VOO verzorgen workshops en studiemiddagen voor schoolbesturen en scholen. In overleg kan worden ingezoomd op de eigen situatie. Onderwerpen zijn onder andere krimp, fusie, medezeggenschap, communicatie met ouders, de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Besturen die lid zijn, kunnen voordelig een beroep doen op een VOO-adviseur.

Geïnteresseerd? Bel 036 533 1500 of neem contact op met drs. Flora Breemer, [email protected] / 06 1991 7842.

Studiemiddagen

Leerkrachten en schoolleiders houden graag hun kennis op peil. De VOO verzorgt op scholen studiemiddagen en teamtrainingen. Onderwerpen zijn onder meer communiceren met ouders, openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs en taakbelasting op school. 

Ondersteuning? De VOO Servicekaart

Voor directe hulp en (juridische) ondersteuning bij problemen of maatwerk kunt u de VOO Servicekaart aanvragen. De VOO Servicekaart kost 495 excl. btw voor 4 uur maatwerk begeleiding en advies.

Voor hulp bij onder meer het bestuursformatieplan, financiën, fusie, krimp, identiteit, verkleinen van de GMR of wijziging van schooltijden. De Servicekaart is er ook voor check van statuten en reglementen.

Bel 036 533 1500 of vraag een servicekaart aan op
www.voo.nl/servicekaart

Naar boven

Deel |