Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.

nummer 1 - januari 2013

 
 
Thema / Toolkit voor een nieuw MR-lid

Voor wie in de MR is gekozen, gaat een nieuwe wereld open. Je houdt je bezig met het beleid van de school en op dat beleid oefen je invloed uit als ouder of als personeelslid. Dat doe je met andere ouders en personeelsleden. En in het voortgezet onderwijs nemen de leerlingen ook deel aan de MR. Maar voor een goede start als MR-lid dien je te beschikken over een aantal relevante zaken. Deze zullen we hierna verder bespreken. Lees verder

 

 
 

Uitspraken LCG / Aanstelling of ontslag van de schoolleiding 

Onlangs heeft de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) zich uitgesproken over een interpretatiegeschil dat betrekking heeft op WMS-artikel 11h: aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Over dit artikel is reeds de nodige jurisprudentie verschenen, maar de LCG heeft die weer uitgebreid. Lees verder
 
 

Nieuws / Aanpassing medezeggenschapsstatuut noodzakelijk

Per 1 januari 2013 wordt een nieuw artikel aan de WMS toegevoegd: artikel 4a. Dit artikel gaat over de ondersteuningsplanraad. Verder treden per 1 januari 2013 onder andere artikel 17a WPO en artikel 24d WVO in werking, waarin wordt geregeld dat bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht van het samenwerkingsverband de ondersteuningsplanraad in de gelegenheid wordt gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid. Lees verder
 
 

Nieuws /  Rol (G)MR bij tegengaan te hoge beloningen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) in werking getreden. Met deze wet moeten ongewenste hoge beloningen – bijvoorbeeld in het onderwijs - worden voorkomen. De wet regelt onder meer het maximum salaris en de maximale vergoeding bij ontslag. Lees verder

 
 

Nieuws / VOO en voorlichting, begeleiding bij de medezeggenschap passend onderwijs.

De VOO neemt deel aan het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs. Dit steunpunt wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Steunpunt biedt ondersteuning aan MR-en, GMR-en, ondersteuningsplanraden, directeuren en bestuurders bij de medezeggenschap binnen passend onderwijs. Lees verder

 
 
Nieuws / Cursusdata en -locaties voor het voorjaar 2013 zijn bekend.

Extra scholing is van groot belang. Niet alleen voor personeel, maar ook voor ouders en leerlingen die zijn betrokken bij het schoolbeleid.

VOO scholing biedt hiervoor kennis en ondersteuning. De VOO is de grootste opleider in het onderwijs voor medezeggenschap, tussenschoolse opvang, mediawijsheid, ouderbetrokkenheid en identiteit. Maak ook kennis met onze cursussen. Voor leerkrachten, schoolleiders, MR-leden, ouderraden en overblijfmedewerkers in het openbaar en bijzonder onderwijs. 

Bekijk hier het complete cursusaanbod van de VOO

 
    
Nieuws / VOO katernenreeks gelanceerd
Medezeggenschapsraden die lid zijn van de VOO krijgen gratis nieuwe VOO-katernen  over medezeggenschap. In het eerste katern wordt de verdeling van de bevoegdheden tussen de MR en GMR beschreven. Het katern is meegestuurd met het oktobernummer van magazine School!. U kunt de katernen in gedrukte vorm tegen kostprijs (3,50 euro) bestellen via de website. Leden krijgen 15 procent korting.
Lees verder
 
 
Begeleiding en advies / VOO servicekaart
Loopt u als MR ook wel eens tegen een probleem aan waar u zelf niet (meer) uitkomt? Of heeft u behoefte aan een onafhankelijke voorzitter van een lastige vergadering? Met de VOO Servicekaart (3 + 1 uur gratis begeleiding en advies beleidsadviseur medezeggenschap) weet u zich verzekerd van deskundige hulp of advies bij ingewikkelde medezeggenschapskwesties.
Lees verder
 
 

Professioneel / MR werkmap voor nieuw schooljaar
De nieuwe MR werkmap voor komend schooljaar 2012-2013 bevat een actueel overzicht van de bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie.
De map kost 24,95 euro.

De tabbladen: Agenda's en notulen / Vergaderstukken / Jaarplanning / Statuut en reglement (verplichtingen in statuut en reglement) / Bevoegdheden en afkortingen/voorwaarden/goudenregels De Wet (WMS) / Notities - afkortingen

Direct bestellen

 

Abonneer u op VOOrOnderwijs!
Met een minimum aan inspanningen op de hoogte blijven van de laatste gebeurtenissen uit de diverse geledingen van de onderwijswereld? Neem een abonnement op VOOrOnderwijs. VOORONDERWIJS levert u drie keer per week in één handzaam bericht de laatste onderwijsinfo per mail.
lees verder

 
 
Cursus voor schoolleiders / Bijeenkomst medezeggenschap
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB organiseren expertisebijeenkomsten over medezeggenschap voor schoolleiders, op een aantal centrale plaatsen in het land. De serie expertisebijeenkomsten over medezeggenschap in het onderwijs worden drukbezocht. De bijeenkomst kan ook op locatie worden aangevraagd voor alle directeuren van een bestuur.
Lees verder

 
 

Cursussen medezeggenschap. Plan nu uw scholing!

De nieuwe cursusdata in het voorjaar van 2013 zijn bekend. Kijk op www.voo.nl/scholing voor het complete overzicht. Van MR start, MR Compact VO tot maatwerk oplossingen.

Als u met uw hele (G)MR een cursus wilt volgen, neem dan contact op met 036 5331500 of scholing@voo.nl.

 

Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een digitale uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt 9x per jaar.
Klik hier om u ook op de themabrief te abonneren.


Volgens onze gegevens hebben we toestemming om deze nieuwsbrief te sturen naar het volgende e-mailadres:
%PERS_EMAIL%.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden.
Klik hier om u af te melden.

Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere
Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500 Website: www.voo.nl