Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.


nummer 4 - juni 2013

 

Thema / Organisatiemodellen voor de GMR

De WMS heeft het mogelijk gemaakt om de medezeggenschap zo vorm te geven dat die het beste bij de specifieke situatie van een schoolbestuur past. Voor een GMR betekent dit dat er veel variatie mogelijk is, niet alleen in omvang, maar ook in de wijze waarop de MR’en vertegenwoordigd zijn in de GMR en in de interne organisatie van de GMR. Lees verder

 
 

De Casus / De juridische casus

Het bevoegd gezag van een school heeft het voornemen de school te sluiten vanwege teruglopende leerlingenaantallen en de financiële situatie van de school. Voorafgaand aan het voorgenomen besluit wordt de Raad van Toezicht om goedkeuring gevraagd en wordt de verantwoordelijke wethouder geïnformeerd. Tevens worden verkennende gesprekken gevoerd met een ander bevoegd gezag over de mogelijke gevolgen van de sluiting van de school. De ouders van de school worden geïnformeerd over het voornemen tot sluiting van de school, waarna de MR formeel om advies wordt gevraagd. De oudergeleding van de MR is van mening dat de MR in een eerder stadium betrokken had moeten worden bij de adviesvraag om tot sluiting van de school over te gaan. Lees verder

 
 

Nieuws / Medezeggenschap versterkt!

Op 4 juni heeft de Tweede Kamer een belangrijk besluit genomen om de medezeggenschap in het funderend onderwijs te versterken. Het gaat om vier verbeterpunten. De eerste is dat medezeggenschapsraden een recht op rechtsbijstand krijgen. Verder hoeven medezeggenschapsraden – in geval de WMS niet wordt nageleefd – niet meer naar de Ondernemingskamer om naleving van de wet af te dwingen, maar kunnen zij een geschil aanmelden bij de laagdrempeliger Geschillencommissie WMS. Lees verder
 
 

Nieuws / Staatssecretaris stuurt brief aan MR'en

Staatsecretaris Sander Dekker (OCW) heeft een brief aan alle medezeggenschapsraden in basis-, voortgezet en speciaal onderwijs geschreven. Daarin roept hij MR-leden op om op schoolniveau en regionaal niveau mee te praten over passend onderwijs. In de brief benadrukt Dekker de rol van de MR bij de totstandkoming van de schoolondersteuningsprofielen en van de ondersteuningsplanraden die het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband gaan beoordelen.
Lees verder
 
 

Nieuws / Advies MR op schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is, in het kader van passend onderwijs, een belangrijk instrument waarop de MR adviesrecht heeft. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school welke extra ondersteuning geboden wordt, kan worden of wil bieden. Ook beschrijft de school hoe de ondersteuning georganiseerd is. Consequenties voor de werkvloer Scholen gaan nadenken over de ondersteuning die zij aan hun leerlingen bieden. De school inventariseert welke kennis en kunde in huis is en welke problematiek zij kan hanteren. Lees verder

   
 

Nieuws / Inschrijving WMS congres 2013 geopend

Medezeggenschap en passend onderwijs; 'van afstemming naar instemming' onder deze titel organiseert Onderwijsgeschillen samen met Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs op dinsdag 26 november 2013 het jaarlijkse WMS congres in de Reehorst in Ede. Dit congres, dat alweer voor de 7e keer wordt georganiseerd, is bestemd voor alle leden (G)MR’s (ouders, leerkrachten en leerlingen), OPR's, schoolbesturen, directies en andere geïnteresseerden in het primair-, (voortgezet)speciaal- en voortgezet onderwijs. De titel zegt het al; het congres staat vooral in het teken van passend onderwijs, maar er is ook aandacht voor andere actuele thema’s die van belang zijn in het onderwijs en aansluiten bij vraagstukken waar u dagelijks binnen uw school en/of (G)MR mee te maken krijgt.Lees verder

 
 
Begeleiding en advies / MR-Regiobijeenkomsten over Krimp

In het najaar van 2013 organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zes regiobijeenkomsten over krimp voor medezeggenschapsraden. Adviseur Jeroen Peters verzorgt de regiobijeenkomsten. Leden van de VOO krijgen 15 procent korting. U krijgt als MR-lid meer informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen.
Lees verder
 
   
 
Begeleiding en advies / VOO servicekaart

Loopt u als MR ook wel eens tegen een probleem aan waar u zelf niet (meer) uitkomt? Of heeft u behoefte aan een onafhankelijke voorzitter van een lastige vergadering? Met de VOO Servicekaart (3 + 1 uur gratis begeleiding en advies beleidsadviseur medezeggenschap) weet u zich verzekerd van deskundige hulp of advies bij ingewikkelde medezeggenschapskwesties.
Lees verder
 
 

Begeleiding en advies / MR bevoegdhedenkaart (geactualiseerd)

Op deze handzame kaartjes staat precies wie wanneer advies- of instemmingsrecht heeft. De bevoegdheden zijn overzichtelijk in kaart gebracht en verwijzen telkens naar het betreffende wetsartikel. Handig voor MR-leden. De kaartjes hebben een handig creditcard-formaat.
Direct bestellen

 
 

Professioneel / MR werkmap voor nieuw schooljaar

De nieuwe MR werkmap bevat een actueel overzicht van de bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie. De map kost 24,95 euro.

De tabbladen: Agenda's en notulen / Vergaderstukken / Jaarplanning / Statuut en reglement (verplichtingen in statuut en reglement) / Bevoegdheden en afkortingen/voorwaarden/goudenregels De Wet (WMS) / Notities - afkortingen
Direct bestellen

 
 

Abonneer op VOOrOnderwijs!

Met een minimum aan inspanningen op de hoogte blijven van de laatste gebeurtenissen uit de diverse geledingen van de onderwijswereld? Neem een abonnement op VOOrOnderwijs. VOORONDERWIJS levert u drie keer per week in één handzaam bericht de laatste onderwijsinfo per mail.
lees verder

 
 
Cursus voor schoolleiders / Nieuwe reeks trainingen voor goede medezeggenschap

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB organiseren in het najaar van 2013 en in de winter van 2014 een nieuwe reeks trainingen over medezeggenschap voor schoolleiders. Er zijn aparte trainingen voor schoolleiders in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. De reeks bestaat uit een basistraining en een verdiepingstraining. Het is mogelijk ze los van elkaar te volgen, maar u ook kunt kiezen voor beide trainingen. De basistraining staat in het teken van de theoretische beginselen en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Lees verder
 

Cursussen medezeggenschap. Plan nu uw scholing!

De nieuwe cursusdata in het najaar van 2013 zijn bekend. Kijk op www.voo.nl/scholing voor het complete overzicht. Van MR start, MR Compact VO tot maatwerk oplossingen.

Als u met uw hele (G)MR een cursus wilt volgen, neem dan contact op met 036 5331500 of scholing@voo.nl.

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een digitale uitgave van deVereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt 7x per jaar. Klik hier om u ook op de themabrief te abonneren.

Volgens onze gegevens hebben we toestemming om deze nieuwsbrief te sturen naar het volgende e-mailadres: %PERS_EMAIL%.
De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u af te melden.


Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere
Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500 Website: www.voo.nl