Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
 
HeaderThemabrief
nummer 6 - oktober 2013

afbeelding1   Thema / Rol van de MR bij het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage
Nu op veel scholen in deze tijd de jaarvergadering van de ouderraad/oudervereniging plaatsvindt, waar de ouderraad financiële verantwoording aflegt en voorstellen voor het nieuwe jaar presenteert, wordt geregeld de vraag gesteld wat de rol van de MR is bij het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage die door de ouderraad wordt geïnd.
bulletLees verder

De Juridische Casus / De bevoegdheid van de MR bij groei van het aantal groepen van de school   afbeelding2
Het bevoegd gezag (BG) van een school voor primair onderwijs stelt voor de komende twee schooljaren een extra kleutergroep te formeren om daarmee het probleem van de wachtlijsten op te lossen. De MR van de school is van mening dat dit dient te worden gezien als een uitbreiding van de werkzaamheden van de school, waarbij de MR op grond van WMS artikel 11 lid c een adviesbevoegdheid toekomt.Het BG is van mening dat, als sprake was van bijvoorbeeld het aanbieden van een zaterdagschool of het verlengen van de schooltijd op de huidige schooldagen, de werkzaamheden van de school worden uitgebreid.
bulletLees verder

Nieuws / Incomplete (G)MR-reglementen   afbeelding3
De laatste tijd komt de VOO geregeld incomplete medezeggenschapsreglementen tegen. Wat ontbreekt is een artikel dat specifiek van toepassing is op het openbaar onderwijs en dat niet terug te vinden is bij de modelreglementen op de website www.infowms.nl. Het gaat om een uitbreiding op het voordrachtsrecht van de (G)MR voor een lid van de Raad van Toezicht. In de wet op het primair onderwijs (WPO)artikel 17a en in de wet op het voortgezet onderwijs (WVO) artikel 24d staat dat bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht het bevoegd gezag de (G)MR tijdig in de gelegenheid stelt een bindende voordracht te doen voor een lid.
bulletLees verder

Nieuws / Akkoord: Gratis schoolboeken behouden   afbeelding4
De gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs blijven bestaan. Bovendien komt er 650 miljoen euro beschikbaar voor kwaliteitsverbeteringen in het onderwijs. Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn het daar gisteren in het begrotingsakkoord over eens geworden.
bullet
Lees verder

Nieuws / Nieuw Zakboek medezeggenschap WMS   afbeelding7
De nieuwe geactualiseerde versie van het zakboek medezeggenschap WMS is verschenen. Deze derde uitgave van het zakboek is uitgegeven in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen en aangepast aan de recente ontwikkelingen. Het Zakboek is geschreven door Janny Arends, adviseur van Vereniging Openbaar Onderwijs. Het zakboek bevat voor de MR belangrijke informatie en uitleg over de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In de nieuwe uitgave van Onderwijsgeschillen is de Wet medezeggenschap op scholen aangepast, onder meer met betrekking tot de adviesbevoegdheid van de MR op de profielen van de toezichthouders en passend onderwijs.
bulletDirect bestellen

Rekentool (G)MR   afbeelding7
Voor de MR en GMR heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs een aantal handige rekentools (Excel-bestand) ontwikkeld, waarmee kan worden berekend welke middelen de MR krijgt en waar deze aan kunnen worden uitgegeven. U kunt de rekentools hieronder gratis downloaden. Nadat u uw e-mailadres heeft ingevuld, wordt u doorgeleid naar de
bulletLees verder

Scholing / MR-Regiobijeenkomsten over Krimp   afbeelding8
Wegens grote belangstelling organiseert Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) extra regiobijeenkomsten over krimp voor medezeggenschapsraden. Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen in relatie tot de bevoegdheden van de MR. Adviseurs van de VOO verzorgen de regiobijeenkomsten. Leden van de VOO krijgen 15 procent korting. U krijgt als MR-lid meer informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen.
bulletLees verder

Begeleiding en advies / VOO servicekaart   afbeelding9
Loopt u als MR ook wel eens tegen een probleem aan waar u zelf niet (meer) uitkomt? Of heeft u behoefte aan een onafhankelijke voorzitter van een lastige vergadering? Met de VOO Servicekaart (3 + 1 uur gratis begeleiding en advies beleidsadviseur medezeggenschap) weet u zich verzekerd van deskundige hulp of advies bij ingewikkelde medezeggenschapskwesties.
bulletLees verder

Begeleiding en advies / MR bevoegdhedenkaart (geactualiseerd)   afbeelding10
Op deze handzame kaartjes staat precies wie wanneer advies- of instemmingsrecht heeft. De bevoegdheden zijn overzichtelijk in kaart gebracht en verwijzen telkens naar het betreffende wetsartikel. Handig voor MR-leden. De kaartjes hebben een handig creditcard-formaat.
bulletDirect bestellen

Professioneel / MR werkmap voor nieuw schooljaar   afbeelding11
De nieuwe MR werkmap bevat een actueel overzicht van de bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie. De map kost 24,95 euro. De tabbladen: Agenda's en notulen / Vergaderstukken / Jaarplanning / Statuut en reglement (verplichtingen in statuut en reglement) / Bevoegdheden en afkortingen/voorwaarden/goudenregels De Wet (WMS) / Notities - afkortingen
bulletDirect bestellen

Abonneer op School!   afbeelding13
School! is hét onderwijsmagazine voor het openbaar onderwijs en een gezamenlijke uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB, School! verschijnt zeven keer per jaar. Leden ontvangen het blad gratis. Het magazine besteedt veel aandacht aan ontwikkelingen in het (openbaar) onderwijs, medezeggenschap, tussenschoolse en buitenschoolse opvang en de identiteit van het openbaar onderwijs.
Door lid te worden van de Vereniging Openbaar Onderwijs ontvangt u zeven keer per jaar het onderwijsmagazine. Dat kost u slechts € 24,50 per jaar. Ook de MR of OR van uw school kan zich abonneren. Hiervoor is een ander lidmaatschapstarief van toepassing.
bulletLees verder

Cursussen medezeggenschap. Plan nu uw scholing!    
De nieuwe cursusdata in het najaar van 2013 zijn bekend. Kijk op www.voo.nl/cursus/ voor het complete overzicht. Van MR start, MR verdieping, MR Compact VO tot maatwerk oplossingen. Als u met uw hele (G)MR een cursus wilt volgen, neem dan contact op met 036 5331500 of scholing@voo.nl.

Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een digitale uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt 7x per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden.
Klik hier om u af te melden.

voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere
Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl