Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
 
HeaderThemabrief


nummer 7 december 2013

De Vereniging Openbaar Onderwijs wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

afbeelding1   Thema / Tien gouden regels voor de MR
Iedere MR functioneert anders; de werkwijze en het stellen van prioriteiten lopen uiteen. Ondanks deze verschillen zijn er een aantal kenmerken die bijdragen aan een goed functionerende medezeggenschapsraad.
Goede bereikbaarheid, onderwerpen die bij achterban leven, onderscheid hoofd- en bijzaken. tweerichtingsverkeer, effectief vergaderen, ontwikkelen van een missie, jaarplan, activiteitenplan, taakverdeling en netwerken.
bulletLees verder

De Juridische Casus / De bevoegdheid van de MR bij de overplaatsing van een adjunct-directeur   afbeelding2
De adviesbevoegdheid van de medezeggenschapsraad bij de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding (WMS artikel 10 sub h) leidt met enige regelmaat tot een geschil bij de LCG WMS. In het onderhavige interpretatiegeschil gaat het om de beslissing van het bevoegd gezag om de adjunct-directeur over te plaatsen naar een andere school. Hierover is geen advies gevraagd aan de MR , terwijl de MR van mening is dat dit wel had moeten gebeuren.
Wel of geen adviesrecht?
bulletLees verder

Nieuws / Medezeggenschap: hou het simpel   afbeelding3
De invoering van passend onderwijs vraagt veel van scholen en besturen, zo werd nog maar eens duidelijk tijdens het WMS-congres Medezeggenschap en passend onderwijs. De hoeveelheid regelwerk voor medezeggenschapsraden, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden is groot en de tijd begint zachtjesaan te dringen.
Enkele honderden ouders, leerkrachten, schoolleiders en schoolbestuurders lieten zich op het congres in Ede, met meer dan 40 workshops, informeren over wat hun de komende tijd te doen staat. Bij aanvang van het congres benadrukte staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een videoboodschap het belang van medezeggenschap van ouders en personeelsleden
bulletLees verder

Nieuws / Verkiezing medezeggenschapsraad: op papier of digitaal?   afbeelding4
Voor iedere MR, GMR of ondersteuningsplanraad (OPR) geldt dat een goede bemensing van de medezeggenschapsraad van groot belang is. Bij sommige raden is het moeilijk om voldoende kandidaten te vinden maar steeds vaker komt het voor dat er meer kandidaten dan zetels zijn. En in dat geval zijn verkiezingen nodig. De vraag die dan naar voren komt is ‘hoe organiseren we die dan?’
bullet
Lees verder

Nieuws / De medezeggenschap goed afgestoft   afbeelding4
Al twee keer een grote zaal vol ouders en personeelsleden, een goed gelezen nieuwsbrief en een fraaie huisstijl. De gezamenlijke GMR van de stichtingen SPOOR en OPSO zet flink in op communicatie met de achterban. En het werkt. Medezeggenschap leeft in Waterland. De voorzitter: ‘Dit is medezeggenschap zoals het is bedoeld’. De situatie van deze GMR is niet bepaald alledaags. In de Noord-Hollandse regio Waterland zijn twee stichtingen voor openbaar onderwijs actief: OPSO en SPOOR. De scholen van OPSO bevinden zich in Purmerend, terwijl SPOOR die in de dorpen daaromheen bestiert. Enkele jaren geleden sloegen de besturen de handen ineen met als gevolg een intensieve samenwerking met een gedeeld college van bestuur en een gezamenlijk stafbureau.
bullet
Lees verder

Nieuws / Nieuw Zakboek medezeggenschap WMS   afbeelding5
De nieuwe geactualiseerde versie van het zakboek medezeggenschap WMS is verschenen. Deze derde uitgave van het zakboek is uitgegeven in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen en aangepast aan de recente ontwikkelingen. Het Zakboek is geschreven door Janny Arends, adviseur van Vereniging Openbaar Onderwijs. Het zakboek bevat voor de MR belangrijke informatie en uitleg over de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In de nieuwe uitgave van Onderwijsgeschillen is de Wet medezeggenschap op scholen aangepast, onder meer met betrekking tot de adviesbevoegdheid van de MR op de profielen van de toezichthouders en passend onderwijs.
bulletDirect bestellen

Rekentool (G)MR   afbeelding6
Voor de MR en GMR heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs een aantal handige rekentools (Excel-bestand) ontwikkeld, waarmee kan worden berekend welke middelen de MR krijgt en waar deze aan kunnen worden uitgegeven. U kunt de rekentools hieronder gratis downloaden. Nadat u uw e-mailadres heeft ingevuld, wordt u doorgeleid naar de
bulletLees verder

Scholing / Nieuwe cursusdata voor MR-Start en MR-Basis   afbeelding7
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in het voorjaar van 2014 op verschillende locaties in Nederland MR-Start en MR-Basiscursussen gepland. Met deze cursussen willen wij (G)MR-leden de gelegenheid bieden om, dichtbij huis, meer kennis op te doen over de mogelijkheden van medezeggenschap. In één avond leren (G)MR-leden de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat zij in de praktijk tegenkomen. (G)MR-leden in zowel het openbaar als bijzonder onderwijs kunnen deelnemen.
bulletLees verder

Begeleiding en advies / VOO servicekaart   afbeelding9
Loopt u als MR ook wel eens tegen een probleem aan waar u zelf niet (meer) uitkomt? Of heeft u behoefte aan een onafhankelijke voorzitter van een lastige vergadering? Met de VOO Servicekaart (3 + 1 uur gratis begeleiding en advies adviseur medezeggenschap) weet u zich verzekerd van deskundige hulp of advies bij ingewikkelde medezeggenschapskwesties.
bulletLees verder

Begeleiding en advies / MR bevoegdhedenkaart (geactualiseerd)   afbeelding10
Op deze handzame kaartjes staat precies wie wanneer advies- of instemmingsrecht heeft. De bevoegdheden zijn overzichtelijk in kaart gebracht en verwijzen telkens naar het betreffende wetsartikel. Handig voor MR-leden. De kaartjes hebben een handig creditcard-formaat.
bulletDirect bestellen

Professioneel / MR werkmap voor nieuw schooljaar   afbeelding11
De nieuwe MR werkmap bevat een actueel overzicht van de bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie. De map kost 24,95 euro. De tabbladen: Agenda's en notulen / Vergaderstukken / Jaarplanning / Statuut en reglement (verplichtingen in statuut en reglement) / Bevoegdheden en afkortingen/voorwaarden/goudenregels De Wet (WMS) / Notities - afkortingen
bulletDirect bestellen

Abonneer op School!   afbeelding13
School! is hét onderwijsmagazine voor het openbaar onderwijs en een gezamenlijke uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB, School! verschijnt zeven keer per jaar. Leden ontvangen het blad gratis. Het magazine besteedt veel aandacht aan ontwikkelingen in het (openbaar) onderwijs, medezeggenschap, tussenschoolse en buitenschoolse opvang en de identiteit van het openbaar onderwijs.
Door lid te worden van de Vereniging Openbaar Onderwijs ontvangt u zeven keer per jaar het onderwijsmagazine. Dat kost u slechts € 24,50 per jaar. Ook de MR of OR van uw school kan zich abonneren. Hiervoor is een ander lidmaatschapstarief van toepassing.
bulletLees verder

Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een digitale uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt 7x per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden.
Klik hier om u af te melden.

voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere
Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl