Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief
afbeelding3   THEMA | De (G)MR en krimp

Nu er in steeds meer gebieden in Nederland sprake is van teruglopende leerlingaantallen als gevolg van krimp van de bevolking, zien schoolbesturen zich genoodzaakt hier op te reageren en beleid te ontwikkelen. Hierdoor krijgen ook steeds meer (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden met krimp te maken. Soms leidt krimp uiteindelijk tot de sluiting van een school, maar waar de effecten minder dramatisch zijn, kan het leiden tot het samenvoegen van klassen of het verdwijnen van (vak)leerkrachten. Hoe kan de (G)MR mogelijke krimp zien aankomen, wat is de rol van het bevoegd gezag en wat zijn de taken en bevoegdheden van de (G)MR?
bulletLees verder

  Nieuws | VOO helpt BOOR bij verbeteren medezeggenschap

Het openbaar onderwijs in Rotterdam, van schoolbestuur BOOR, begint dit schooljaar met het Deltaplan medezeggenschap. Dit plan houdt de professionalisering in van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) helpt met de uitvoering van het plan door scholing en advisering.
bulletLees verder

  Nieuws | Congres Krimp - Kansen door samen te werken

Op woensdag 23 april 2014 kunt u zich op het congres Krimp: kansen door samen te werken van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) laten inspireren door succesverhalen uit de praktijk. Deelname is gratis voor VOO-leden.
‘Eerst het kind, dan de leerling’ is een lijfspreuk van NIVOZ-directeur en emeritus hoogleraar orthopedagogiek Luc Stevens (1941). Stevens staat bekend als een bevlogen spreker, die mensen op een andere manier naar het onderwijs laat kijken
bulletLees verder

  Nieuws | Nieuwe VOO-brochure medezeggenschap

Alle scholen in Nederland hebben de nieuwe brochure medezeggenschap van de Vereniging Openbaar Onderwijs ontvangen. Daarin zijn alle cursussen en ondersteuningsmogelijkheden voor MR'en, GMR'en en scholen overzichtelijk opgenomen.

De nieuwe brochure kan gratis worden opgevraagd en online worden gedownload.

bulletLees verder

afbeelding2   Uitspraken LCG | instemming voor reiskostenregeling

De personeelsgeleding van de GMR (PGMR) heeft zijn instemming onthouden aan een voorgenomen besluit tot vaststelling van een reiskostenregeling voor de ambulante begeleiders. Het bevoegd gezag heeft een instemmingsgeschil aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS voorgelegd, maar is bij nadere bestudering tot de conclusie gekomen dat de PGMR ter zake geen instemmingsrecht heeft omdat de regeling met betrekking tot reiskosten uitputtend is geregeld in de cao po.
bulletLees verder

    Belangrijke datum voor medezeggenschap en passend onderwijs

Uiterlijk 1 februari 2014 heeft de ondersteuningsplanraad (OPR) het verzoek ontvangen tot instemming op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Voor de inhoudelijke beoordeling van dit plan heeft de ondersteuningsplanraad maximaal vier weken. Dit is een zeer kort tijdsbestek, zeker gezien de ingewikkelde en nieuwe materie waarover het gaat.
bulletLees verder

    Waar heb je als MR financieel recht op?

In het basisonderwijs werken schoolbesturen met de zogeheten lumpsumfinanciering: overheidsgeld dat bestemd is voor personele en materiële uitgaven. De personele uitgaven omvatten de salarissen van de personeelsleden, bij de materiële kosten kan worden gedacht aan afschrijving van meubilair, schoonmaakkosten, maar ook medezeggenschap. In de lumpsumfinanciering is dus een deel opgenomen dat bestemd is voor medezeggenschap.
bulletLees verder

    Scholing | Nieuwe cursusdata voor MR-Start en MR-Basis

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in het voorjaar van 2014 op verschillende locaties in Nederland MR-Start en MR-Basiscursussen gepland. Met deze cursussen willen wij (G)MR-leden de gelegenheid bieden om, dichtbij huis, meer kennis op te doen over de mogelijkheden van medezeggenschap. In één avond leren (G)MR-leden de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat zij in de praktijk tegenkomen. (G)MR-leden in zowel het openbaar als bijzonder onderwijs kunnen deelnemen.
bulletLees verder

    Advies of ondersteuning? Vraag de VOO servicekaart aan!

Loopt u als MR ook wel eens tegen een probleem aan waar u zelf niet (meer) uitkomt? Of heeft u behoefte aan een onafhankelijke voorzitter van een lastige vergadering? Met de VOO Servicekaart (4 uur begeleiding en advies) weet u zich verzekerd van deskundige hulp of advies bij ingewikkelde medezeggenschapskwesties.
bulletLees verder

afbeelding11   MR werkmap 2014

De nieuwe MR werkmap 2014 bevat een actueel overzicht van de bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie. De map kost 24,95 euro. De tabbladen: Agenda's en notulen / Vergaderstukken / Jaarplanning / Statuut en reglement (verplichtingen in statuut en reglement) / Bevoegdheden en afkortingen/voorwaarden/goudenregels De Wet (WMS) / Notities - afkortingen. VOO-leden krijgen 15 procent korting.
bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl