Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief
afbeelding3   Thema | Algemene bevoegdheden van de MR

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) kent de MR diverse bevoegdheden toe, zowel algemene als bijzondere bevoegdheden. De algemene bevoegdheden zijn het recht op overleg, het initiatiefrecht en het recht op informatie. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmings- en adviesrecht. Hierna worden de algemene bevoegdheden behandeld, de bijzondere komen een volgende keer uitgebreider aan de orde.
bulletLees verder

  Agenda | Regioconferenties voor medezeggenschapsraden

De VOO organiseert in mei en juni vier regionale medezeggenschapsconferenties. Medezeggenschapsraden en GMR'en in het primair en voortgezet onderwijs kunnen deelnemen aan de conferenties. Tijdens het plenaire deel wordt informatie gegeven over de komende aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Aansluitend zijn er twee workshoprondes.
bulletLees verder

  Staatssecretaris stelt aanpassing WMS in vooruitzicht

In een brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW een aantal verbeteringen voor medezeggenschapsraden in het vooruitzicht. Een van de maatregelen is dat het scholingsbudget voortaan direct naar de medezeggenschapsraad gaat. Nu krijgen schoolbesturen deze middelen nog en kunnen zij dit beschikbaar stellen aan de MR.
bulletLees verder

  MR gaat zelf over samenstelling

De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over nieuwe reglementen waarin de samenstelling wordt gewijzigd. Behalve het minimumaantal van twee ouders en twee personeelsleden bestaan er geen wettelijke eisen voor de samenstelling van de medezeggenschapsraad. In het reglement wordt dit vastgelegd.
bulletLees verder

  Scholen moeten ouders informeren over passend onderwijs

Scholen moeten uiterlijk begin mei met het team, de ouders en specifiek de ouders van huidige rugzakleerlingen hebben gesproken over de gevolgen van passend onderwijs in komend schooljaar. Dat zegt het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs, waarvan de Vereniging Openbaar Onderwijs projectleider is.
bulletLees verder

afbeelding2   Uitspraken LCG | niet instemmen formatieplan

De personeelsgeleding van de MR (PMR) krijgt het formatieplan 2013-2014 voorgelegd. Na beraad stemt de PMR niet in met dit plan. Het bevoegd gezag meldt het instemmingsgeschil aan bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG), die het verzoek tot behandeling van het instemmingsgeschil niet-ontvankelijk verklaart, vanwege de overschrijding van de termijn waarbinnen het geschil dient te worden aangemeld..
bulletLees verder

  Agenda | Congres Krimp - Kansen door samen te werken

Op woensdag 23 april 2014 kunt u zich op het congres Krimp: kansen door samen te werken van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) laten inspireren door succesverhalen uit de praktijk. Deelname is gratis voor VOO-leden.
‘Eerst het kind, dan de leerling’ is een lijfspreuk van NIVOZ-directeur en emeritus hoogleraar orthopedagogiek Luc Stevens (1941). Stevens staat bekend als een bevlogen spreker, die mensen op een andere manier naar het onderwijs laat kijken
bulletLees verder

  Scholing | Nieuwe VOO-brochure medezeggenschap

Alle scholen in Nederland hebben de nieuwe brochure medezeggenschap van de Vereniging Openbaar Onderwijs ontvangen. Daarin zijn alle cursussen en ondersteuningsmogelijkheden voor MR'en, GMR'en en scholen overzichtelijk opgenomen.

De nieuwe brochure kan gratis worden opgevraagd en online worden gedownload.

bulletLees verder

    Scholing | Nieuwe cursusdata voor MR-Start en MR-Basis

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in het voorjaar van 2014 op verschillende locaties in Nederland MR-Start en MR-Basiscursussen gepland. Met deze cursussen willen wij (G)MR-leden de gelegenheid bieden om, dichtbij huis, meer kennis op te doen over de mogelijkheden van medezeggenschap. In één avond leren (G)MR-leden de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat zij in de praktijk tegenkomen. (G)MR-leden in zowel het openbaar als bijzonder onderwijs kunnen deelnemen.
bulletLees verder

    Hulp nodig bij medezeggenschap? Vraag de VOO servicekaart aan!

Loopt u als MR ook wel eens tegen een probleem aan waar u zelf niet (meer) uitkomt? Of heeft u behoefte aan een onafhankelijke voorzitter van een lastige vergadering? Met de VOO Servicekaart (4 uur begeleiding en advies) weet u zich verzekerd van deskundige hulp of advies bij ingewikkelde medezeggenschapskwesties.
bulletLees verder

afbeelding11   MR werkmap 2014

De nieuwe MR werkmap 2014 bevat een actueel overzicht van de bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie. De map kost 24,95 euro. De tabbladen: Agenda's en notulen / Vergaderstukken / Jaarplanning / Statuut en reglement (verplichtingen in statuut en reglement) / Bevoegdheden en afkortingen/voorwaarden/goudenregels De Wet (WMS) / Notities - afkortingen. VOO-leden krijgen 15 procent korting.
bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl