Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief
afbeelding3   Thema | De vergadering van de medezeggenschapsraad

Nu de scholen in de laatste regio zijn begonnen, komt daarmee ook het medezeggenschapswerk weer op gang. Aan het begin van het nieuwe schooljaar plannen veel medezeggenschapsraden hun vergaderingen voor de rest van het jaar in. De meeste vergaderingen verlopen heel redelijk, maar soms zijn verbeteringen mogelijk. In dit artikel beschrijven we de kenmerken van een goede vergadering en ook hoe je ervoor kunt zorgen dat een vergadering optimaal verloopt.
bulletLees verder

  VOO actief in Project Versterking medezeggenschap

De Vereniging Openbaar Onderwijs werkt mee aan de totstandkoming van nieuwe handleidingen voor het verbeteren van de medezeggenschap. Deze handleidingen worden geschreven in het kader van het project Versterking medezeggenschap.
bulletLees verder

  WMS-Congres Medezeggenschap: sterker, beter, passend

Op woensdag 12 november 2014 vindt het WMS-congres plaats in de Reehorst in Ede. Het congres over medezeggenschap wordt georganiseerd door de stichting Onderwijsgeschillen en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs.

bulletLees verder

  Voorlichtingsbijeenkomst voor MR over jaarrekening en continuïteitsparagraaf

De VOO organiseert in september een voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht voor (G)MR-leden over de jaarrekening 2013 en de continuïteitsparagraaf.

Woensdag 1 oktober 2014 | Utrecht | 19.30 - 22.00 uur
Woensdag 29 oktober 2014 | Utrecht | 19.30 - 22.00 uur
Woensdag 5 november 2014 | Utrecht | 19.30 - 22.00 uur

bulletLees verder

  OPR krijgt gelijk van geschillencommissie

Voor het eerst heeft de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) uitspraak gedaan over een geschil tussen een ondersteuningsplanraad (OPR) en het samenwerkingsverband. Volgens de commissie heeft de OPR in redelijkheid instemming aan het ondersteuningsplan kunnen onthouden.
bulletLees verder

afbeelding2   Uitspraken LCG | Bezuinigen op onderwijzend personeel

Het bevoegd gezag van een school voor HAVO en VWO heeft een begroting voor het schooljaar 2014-2015 opgesteld met daarin een taakstellende bezuiniging van € 520.000. Deze besparing zou moeten worden gehaald door te bezuinigen op het onderwijzend personeel. In het formatieplan komt een belangrijk deel van deze bezuiniging terug door terugloop in het personeelsbestand voor te stellen aan de PMR. Deze stemt niet in met het voorstel.
bulletLees verder

  Nieuwe VOO-brochure voor de MR

De nieuwe VOO-brochure voor medezeggenschapsraden is verschenen, met daarin alle cursussen en ondersteuningssmogelijkheden voor MR-leden en schoolleiders. Alle scholen in Nederland krijgen de brochure volgende week toegestuurd. Leden van de VOO krijgen 15 procent korting op alle cursussen en kunnen gratis gebruikmaken van de telefonische helpdesk.
bulletLees verder

  Scholing | MR-START voor nieuwe MR-leden

Bent u nieuw in de MR? Of wilt u uw kennis van de bevoegdheden eens verversen? Kom ook naar een van de regionale MR-Start bijeenkomsten van de VOO. Daarmee geeft u uw ontwikkeling als MR-lid direct een vliegende start. In één avond leert u de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat u in de praktijk tegenkomt.

bulletLees verder

  Scholing | MR-BASIS

Om meer invloed uit te oefenen en uw inspraak optimaal te benutten, kunt u deelnemen aan de nieuwe cursus MR basis (primair onderwijs). U maakt zich met deze complete cursus volledig vertrouwd met onder meer de WMS, de financiële gang van zaken op school en u leert wat er achter de getallen schuilgaat.

Kom dit najaar naar een van de 6 regionale cursussen MR BASIS.

bulletLees verder

  Scholing | MR-KRIMP

Komend schooljaar organiseert de VOO een aantal regiobijeenkomsten over krimp voor MR-leden. U krijgt als MR-lid meer informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen. Krimp vereist een zorgvuldige aanpak van huisvesting, budgetten en formatieontwikkeling. In het bijzonder wordt gekeken naar de positie van de MR, de mogelijkheden van de MR om het beleid te beïnvloeden en de mogelijkheden om besluiten te wijzigen.

bulletLees verder

  VERZEKERD VAN HULP!

Veel schoolleiders en medezeggenschapsraden vragen ondersteuning van de Vereniging Openbaar Onderwijs bij procedures of situaties waarvoor zij zelf niet voldoende tijd of specifieke kennis hebben. Ook u kunt op zulke momenten gebruikmaken van de expertise van de VOO.

Met een SERVICEKAART kunt u altijd een beroep doen op een van onze adviseurs wanneer het u uitkomt. . bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl