Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief
afbeelding3   Thema | De MR en het schoolplan

Elke school in Nederland werkt vanuit bepaalde uitgangspunten, is op een eigen manier georganiseerd en geeft zelf vorm aan de inhoud van het onderwijs. Deze zaken worden vastgelegd in het schoolplan. De inhoud van het schoolplan ligt vast in de wet. Voor het PO is dit in artikel 12 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en voor het VO is dit in artikel 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) geregeld. Elke school moet eens in de vier jaar een schoolplan opstellen. Alle basisscholen moeten op 1 augustus 2015 een nieuw schoolplan hebben, het VO heeft geen centrale datum. Op grond van WMS artikel 10 sub b heeft de MR een instemmingsbevoegdheid bij het schoolplan.
bulletLees verder

  Steunpunt publiceert voorbeelden jaarverslag OPR

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft ter informatie een aantal jaarverslagen gepubliceerd van ondersteuningsplanraden. Het jaarverslag is een goede manier voor de ondersteuningsplanraad om verantwoording af te leggen over hun werkzaamheden. Het geeft inzicht in hoe de ondersteuningsplanraad de afgelopen periode heeft gefunctioneerd en wat er is bereikt.
bulletLees verder

  Oudergeleding MR moet instemmen met vrijwillige ouderbijdrage

Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over dure schoolreizen heeft staatssecretaris Dekker benadrukt dat de oudergeleding van de MR (OMR) erop moet toezien dat de kosten hiervoor beheersbaar blijven. Op grond van WMS artikel 14, lid 2 sub c heeft de OMR een instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen of wijzigen van de hoogte én de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

bulletLees verder

  Steunpunt start netwerk voor ondersteuningsplanraden

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs start met netwerkbijeenkomsten voor OPR-leden. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) coördineert het steunpunt. De avonden zijn van 19.00 uur tot 21.30 uur (vanaf 18.30 uur inloop met soep en broodjes). Aanmelden kan via de website van het Steunpunt. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.
bulletLees verder

afbeelding2   Uitspraken LCG | Bovenbestuurlijke MR kan geen interpretatiegeschil aanhangig maken

Twee scholen voor voortgezet onderwijs hebben voor drie van hun vmbo-scholen een gezamenlijke bovenbouw (de leerjaren 3 en 4) samengesteld. Het bestuur van deze bovenbouw berust bij de beide schoolbesturen. Met instemming van de medezeggenschapsorganen van de betrokken scholen hebben de beide schoolbesturen voor de gezamenlijke bovenbouwafdeling een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad ingericht. De grondslag in de WMS daarvoor is te vinden in artikel 20 lid 5.
bulletLees verder

  Handreikingen voor goede medezeggenschap gepubliceerd

Het project ‘Versterking medezeggenschap in het po en vo’ heeft zes handreikingen gepubliceerd met praktische informatie en adviezen over het vormgeven van goede medezeggenschap. De handreikingen zijn bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
bulletLees verder

  Voorlichtingsbijeenkomsten voor MR over Begroting 2015 en Meerjarenperspectief

De VOO organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor (G)MR-leden over de Begroting 2015 en het Meerjarenperspectief. Tijdens de bijeenkomst zal worden ingegaan op onder meer de financiën van scholen, zoals de lumpsumfinanciering en de prestatiebox.

Woensdag 7 januari 2015 | Utrecht | 19.30 - 22.00 uur
Woensdag 28 januari 2015 | Amsterdam | 19.30 - 22.00 uur
Woensdag 4 februari 2015 | Utrecht | 19.30 - 22.00 uur

bulletLees verder

  Voorlichtingsbijeenkomst MR en het Schoolplan

U krijgt als MR-lid komend schooljaar te maken met het schoolplan 2015-2019. Daarom organiseert de VOO voorlichtingsbijeenkomsten over de inhoud en de totstandkoming van het schoolplan en over de rol en invloed van de MR.

Woensdag 28 januari 2015 | Utrecht | 19.30 - 22.00 uur
Woensdag 11 februari 2015 | Amsterdam | 19.30 - 22.00 uur

bulletLees verder

  MR-Start bij u in de buurt

Ook in 2015 kunt u overal in Nederland deelnemen aan MR Start. Met MR start geeft u uw ontwikkeling als MR-lid direct een impuls. In één avond leert u de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat u in de praktijk tegenkomt.

bulletLees verder

  VERZEKERD VAN HULP!

Veel schoolleiders en medezeggenschapsraden vragen ondersteuning van de Vereniging Openbaar Onderwijs bij procedures of situaties waarvoor zij zelf niet voldoende tijd of specifieke kennis hebben. Ook u kunt op zulke momenten gebruikmaken van de expertise van de VOO.

Met een SERVICEKAART kunt u altijd een beroep doen op een van onze adviseurs wanneer het u uitkomt. . bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl