Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief

 De Vereniging Openbaar Onderwijs wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 
afbeelding3   Thema | Verbeteren van het contact met de achterban

Veel MR’en slagen er onvoldoende in om goed contact te onderhouden met de achterban. De achterban van de MR bestaat uit alle ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs de leerlingen van een school. De MR-leden worden door hun achterban gekozen en deze achterban verwacht van de MR-leden dat ze opkomen voor de belangen van de achterban. Hoe kunnen MR’en hun relatie met de achterban verbeteren?
.bulletLees verder

afbeelding2   Uitspraken LCG | Margedagen is zaak voor GMR

Op een school wordt aan ouders en personeel gevraagd naar de wensen en mogelijkheden om de onderwijstijd te veranderen. Na lang wikken en wegen wordt besloten de schooldagen te verlengen met 15 minuten. Voorwaarde is wel dat een verlengde meivakantie wordt mogelijk gemaakt. Bij het vaststellen van de margedagen wordt die verlenging van de meivakantie niet doorgevoerd. De oudergeleding van de MR (OMR) voelt zich bedrogen en stemt niet in met het voorstel tot wijziging van de onderwijstijd, waaronder de vaststelling van de margedagen valt.
bulletLees verder

  Geen extra kosten voor ouders bij invoering continurooster

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt veel vragen van ouders en oudergeledingen in de MR en GMR van basisscholen over de kosten voor ouders bij invoering van een continurooster. Veel schoolbesturen en onderwijsorganisaties koppelen de invoering van een continurooster aan het invoeren (dan wel verhogen) van een vrijwillige ouderbijdrage. Een verandering in de schooltijden kan echter nooit automatisch leiden tot een kostenverhoging voor ouders.
bulletLees verder

  MR moet instemmingsrecht krijgen bij sluiting school

Bij sluiting van een school moet de medezeggenschapsraad het recht krijgen om wel of niet in te stemmen. Daarvoor heeft Paul van Meenen (D66) gepleit tijdens overleg in de Tweede Kamer. Dit is in lijn met het pleidooi dat de Vereniging Openbaar Onderwijs eerder deed in een brief aan de Kamer. Op dit moment geeft de Wet medezeggenschap scholen (WMS) de medezeggenschapsraad (MR) adviesbevoegdheid bij het sluiten van scholen (art. 11c Wms).
bulletLees verder

  Project versterking medezeggenschap gaat door in 2016

Het project Versterking Medezeggenschap wordt ook in 2016 voortgezet. Het versterkingsproject richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is een van de deelnemende landelijke onderwijsorganisaties.

bulletLees verder

  De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht

Op het WMS congres 2015 is een herziene uitgave van de publicatie ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht’ gepresenteerd. De uitgave bevat een artikelsgewijze toelichting op de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

bulletLees verder

  Ondersteuning bij FER, krimp, fusie

Met de VOO Servicekaart weet u zich verzekerd van deskundige hulp of advies bij ingewikkelde medezeggenschapskwesties, bijvoorbeeld een fusie van besturen, krimpsituaties, het lezen van de begroting of het verkleinen van de GMR. Onze ervaren adviseurs helpen u tot een oplossing te komen en om gezamenlijke afspraken te maken voor de toekomst.

bulletLees verder

  Brochure maatwerk & onderwijstijd VO

LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren, heeft een informatiebrochure over onderwijstijd gepubliceerd. De brochure is bestemd voor leerlingen in de medezeggenschapsraad. In de brochure worden de wetswijzigingen van de Wms in 2013 en 2015 met betrekking tot onderwijstijd toegelicht.
bulletLees verder

  Nieuw: training voor leerlingenraad basisonderwijs

Een goed functionerende leerlingenraad is een aanwinst voor de school en voor alle leerlingen. Leerlingen in de leerlingenraad en daarbuiten ervaren democratische besluitvormingsprocessen van dichtbij. Een actieve en zichtbare leerlingenraad is een prachtige manier om aandacht te besteden aan participatie en burgerschap. Bovendien kunnen de verfrissende inzichten van leerlingen van grote waarde zijn voor team, directie en MR. De Vereniging Openbaar onderwijs (VOO) ondersteunt leerlingenraden in het primair onderwijs met workshops op maat.
bulletLees verder

  Nieuw VOO-magazine: ONZE SCHOOL

Met trots presenteert de Vereniging Openbaar Onderwijs het eerste nummer van Onze School, het nieuwe magazine van het openbaar onderwijs. Informatief, leuk, verdiepend, eerlijk, en af en toe eigenwijs. Met aandacht voor wat u in het openbaar onderwijs interesseert. Én bedoeld als verrijkende en nuttige informatie voor de leerkrachten en ouders op school.

Elke school die zelf of via de ouderraad of medezeggenschapsraad lid is van de VOO, krijgt het blad gratis toegestuurd. U kunt ook een VOO-lidmaatschap voor uw scholen afsluiten, zodat zij voortaan ONZE SCHOOL ontvangen.
bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl