Indien deze e-mail niet correct wordt weergegeven, klik hier voor de online versie.
HeaderThemabrief
afbeelding3   Thema | VOO bepleit verplichte sollicitatiecommissie voor directeuren

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wil dat er een verplichte sollicitatiecommissie komt bij de aanstelling van directeuren in het primair en voortgezet onderwijs. Zo'n verplichte commissie komt er al voor bestuurders dankzij een wijiziging in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). VOO-directeur Rein van Dijk legt uit: 'De WMS wordt per 1 januari 2017 op een aantal punten gewijzigd. Eén daarvan vraagt een nadere beschouwing en wel de verplichte sollicitatiecommissie bij het benoemen van een bestuurder. 

.bulletLees verder

  Nieuws | Klokkenluidersregeling ook op scholen verplicht

Scholen moeten sinds 1 juli een zogenaamde klokkenluidersregeling hebben. De GMR moet instemmen met de regeling die door het bevoegd gezag wordt voorgelegd. De klokkenluidersregeling is een interne regeling voor het melden van misstanden en is verplicht voor alle organisaties die meer dan 50 werknemers in dienst hebben. Voorbeelden om een beroep te doen op de klokkenluidersregeling zijn onder meer een (dreigend) strafbaar feit, een (dreigende) schending van regels of een (dreigende) verspilling van overheidsgeld. De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten of persoonlijk gewin.
bulletLees verder

  Save the date | 2e netwerkbijeenkomst ambtelijk secretarissen

Save the date, want op donderdag 3 november organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs de tweede netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen van de GMR of OPR. Doel van deze bijeenkomst is om relevante kennis over medezeggenschap op te doen, ervaringen te delen en tips en suggesties uit te wisselen.
bulletLees verder

  Nieuws | MR Startcursus opgenomen in registerleraar.nl

Leraren die deelnemen aan de cursus MR Start kunnen deze voortaan registreren in het registerleraar.nl. De VOO-cursus is een van de meest gevolgde medezeggenschapscursussen. De cursus MR Start heeft als registratienummer eeGywCdolC en is door de registercommissie valide bevonden en gewaardeerd met 5 registeruren.
bulletLees verder

  Actueel | Voorlichtingsbijeenkomsten wijzigingen in de WMS

De VOO organiseert dit najaar een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over de actuele wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Voor de zomervakantie stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel ‘Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen’. In deze wet wordt de positie van de medezeggenschapsraad op school verbeterd. De nieuwe wet wordt op 1 januari 2017 van kracht. De wetswijzigingen hebben onder andere gevolgen voor uw reglement. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van wat er verandert en wat uw MR te doen staat.
bulletLees verder

  Nieuwe scholingsbrochures PO/VO: Vergroot de kracht van de (G)MR

De nieuwe VOO-brochures met het scholingsaanbod aan medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs zijn uit. Alle scholen ontvangen voor hun MR een exemplaar per post. Er zijn voor het primair en voortgezet onderwijs afzonderlijke brochures gemaakt, waarin het specifieke cursus- en ondersteuningsaanbod is opgenomen. De brochures zijn gratis na te bestellen (per post) of te downloaden.
bulletLees verder

  Handreiking voor MR personeel samenwerkingsverband

Er is een nieuwe handreiking beschikbaar voor het opzetten van een medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) ontwikkelde de handreiking voor het project Versterking Medezeggenschap. De handreiking die VOO-adviseur Jan de Vos schreef, bevat een duidelijk stappenplan en modellen voor een medezeggenschapsreglement en -statuut en een huishoudelijk reglement. Daarnaast wordt in de handreiking duidelijk beschreven wat de taken en bevoegdheden van een MRp zijn en wat de relatie is tot de ondersteuningsplanraad (OPR).
bulletLees verder

afbeelding2   Neem jaarplanning financiën op in uw activiteitenplan

In het nieuwe activiteitenplan van medezeggenschapsraden is het handig om ook een aantal data met betrekking tot financiën op te nemen. De helpdesk van VOO heeft een beknopt overzicht gemaakt met een aantal belangrijke data. In de tabel vindt u deze data terug.
bulletLees verder

  Bent u een idealist?

En is sterke medezeggenschap in het onderwijs u ook veel waard? Wilt u bovendien op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de medezeggenschap en het openbaar onderwijs? En bent u dus een idealist pur sang? Word dan ook persoonlijk lid van de VOO. Wij ijveren onophoudelijk voor de belangen van het openbaar onderwijs en sterke medezeggenschap in Den Haag én op lokaal niveau. En helpen elke dag op scholen.


Als lid krijgt u bovendien 4 keer per jaar gratis het magazine Onze School thuisgestuurd, voor maar 26,50 euro. Word daarom ook lid van de VOO: experts in medezeggenschap en onderwijs!

  Nieuws | OPR kan nu VOO-lidmaatschap aangaan

Uw OPR kan nu lid worden van VOO. De voordelen in het kort? Helpdesk, vaste contactpersoon, netwerkbijeenkomst & korting op cursussen. Uw werk in de ondersteuningsplanraad (OPR) is van groot belang. Het vereist veel deskundigheid om passend onderwijs op het niveau van het samenwerkingsverband goed te kunnen overzien. Bijvoorbeeld hoe je als OPR het ondersteuningsplan beoordeelt.

OPR Plus lidmaatschap? U kunt ook een Plus-lidmaatschap aangaan: mét een jaarlijkse training voor al uw OPR-leden.
bulletLees verder

 
Altijd op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen? De Themabrief Medezeggenschap houdt u op de hoogte van relevante medezeggenschapszaken in het onderwijs en biedt u in elk nummer nuttige informatie over een medezeggenschapsthema uit de praktijk. De themabrief is een uitgave van de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt zeven keer per jaar.

De Vereniging Openbaar Onderwijs zal uw e-mailadres nooit delen met, verhuren of verkopen aan derden. Klik hier om u uit te schrijven.
 
voo Vereniging Openbaar Onderwijs
Bezoekadres: Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere | Postadres: postbus 60182, 1320 AE Almere
Tel.: 036 533 1500
Website: www.voo.nl