Home / Nieuws / Een borg vragen voor schoolboeken kan niet 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Een borg vragen voor schoolboeken kan niet

23 juni 2009
Auteur: Inschrijvingen VOO
News

Scholen in het voortgezet onderwijs die aan ouders een borg voor de schoolboeken vragen, overtreden daarmee de wet. Dat stelt de Vereniging Openbaar Onderwijs in een persbericht dat is verstuurd. De wet zegt namelijk dat het schoolbestuur ‘om niet’ aan een leerling lesmateriaal ter beschikking stelt. Dit houdt in dat er geen enkele tegenprestatie kan worden gevraagd, dus ook geen borg.

De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft er wel begrip voor dat scholen met een borg benadrukken dat er tegenover de gratis schoolboeken een materiële of immateriële tegenprestatie staat. ‘Maar we komen op dit moment de meest vreemde constructies tegen’, zegt directeur Rob Limper van de Vereniging Openbaar Onderwijs. ‘Sommige scholen leggen ouders een bruikleenovereenkomst voor, waarin staat dat er een borg is verschuldigd en dat er zelfs een boete volgt bij het niet betalen van schade of het niet tijdig inleveren van de boeken. Ouders hoeven volgens de letter van de wet een dergelijke overeenkomst niet te tekenen. Als zij niet tekenen, ontvangt hun kind volgens de wet namelijk gewoon de gratis schoolboeken.’

Zuinig op schooleigendommen
De Vereniging Openbaar Onderwijs vindt ook dat de leerlingen zuinig op de boeken moeten zijn. 'Maar dat geldt voor alle eigendommen van school,' stelt Limper. 'Een vermelding in de schoolgids en op de schoolwebsite dat schade aan eigendommen van de school, waaronder de schoolboeken, moet worden vergoed, is voldoende om eventuele schade te kunnen verhalen. Er wordt ook vooraf geen overeenkomst gesloten voor het gebruik van de tafels en stoelen op school.' Daarnaast denkt de Vereniging Openbaar Onderwijs ook dat het instellen van een borgsom uiteindelijk voor meer administratieve lasten en dus kosten zorgt dan aan het einde van het schooljaar een factuur voor een beschadigd boek sturen.

Kritische blik
De Vereniging Openbaar Onderwijs is eveneens verrast dat op veel scholen er niet meer in werkboeken mag worden gewerkt, omdat zij nu plotseling meerdere jaren mee moeten. Toen de ouders nog zelf de rekening kregen gepresenteerd, waren werkboeken echt onmisbaar en moesten zij worden gebruikt. De VO-raad liet weten dat steeds meer scholen overgaan tot het zelf ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. Beide tonen aan dat de gratis schoolboeken in ieder geval leiden tot een kritische blik naar het totale boekenpakket, waarvoor jarenlang door ouders veel te veel is betaald.
 

Downloads


persbericht over borgstelling (62 kB)

Naar boven

Deel |