Home / Nieuws / Rekening verzendkosten gratis schoolboeken moet naar scholen 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Rekening verzendkosten gratis schoolboeken moet naar scholen

3 juli 2009
Auteur: Inschrijvingen VOO
News

In haar antwoord op de vragen die de Kamerleden Van Dijk (SP) en Dezentjé-Hamming (VVD) vorige week stelden naar aanleiding van het persbericht van de Vereniging Openbaar Onderwijs, is staatssecretaris Van Bijsterveldt duidelijk: de verzendkosten voor de gratis schoolboeken komen voor rekening van de school en niet van ouders. Een borg of bruikleenovereenkomst moet de school in de MR bespreken. De oudergeleding heeft instemmingsrecht.

De school verstrekt de boeken volgens de wet ‘om niet’, wat betekent dat er geen tegenprestatie mag worden verwacht. Hoe het verzenden gebeurt, is aan de school. Volgens Van Bijsterveldt komen kosten die daaraan verbonden zijn voor rekening van de school. Als ouders bij dezelfde boekenleverancier producten bestellen die niet onder de ‘gratis’ schoolboeken vallen (zoals atlas, agenda, woordenboeken), dan komen deze verzendkosten voor rekening van de ouders.

Borg
Met de redenering van de Vereniging Openbaar Onderwijs dat scholen geen borg mogen vragen vanwege de omschrijving 'om niet' is de staatssecretaris het niet eens. Zij stelt wel dat de oudergeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft met betrekking tot dit soort voorzieningen die de school treft, op grond van artikel 14, tweede lid, onder d, van de WMS. Verder stelt zij dat 'een borg niet als voorwaarde geldt voor verstrekking van de boeken'.

Reactie Vereniging Openbaar Onderwijs 6 juli update
Onderaan dit bericht staan de antwoorden van staatssecretaris Van Bijsterveldt op de Kamervragen. In de annotatie (reactie) vindt u een samenvatting van de antwoorden en de reactie van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Het persbericht dat de Vereniging Openbaar Onderwijs verstuurde vindt u bij Pers.

Downloads


antwoorden staatssecretaris Van Bijsterveldt (19 kB)
Reactie Vereniging Openbaar Onderwijs (103 kB)

Naar boven

Deel |